CBOS: 2019 rok był dla większości Polaków dobry, najlepszy od 1989

CBOS: 2019 rok był dla większości Polaków dobry, najlepszy od 1989
(fot. NordWood Themes / Unsplash)
1 rok temu
PAP / kk

2019 rok większość Polaków ocenia jako dobry dla siebie i swoich rodzin – wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu CBOS. Oceny sytuacji osobistej i rodzinnej są najlepsze od 1989 r., odkąd prowadzone jest badanie.

Większość badanych (56 proc.) ocenia, że 2019 r. był dla nich dobrym rokiem, przy czym dla 12 proc. bardzo dobrym. W porównaniu z ubiegłorocznym sondażem o 6 punktów procentowych wzrosła liczba respondentów oceniających dobrze mijający rok.

17 proc. ankietowanych twierdzi, że ten rok był dla nich dość dobry. Tyle samo ocenia rok 2019 ambiwalentnie. Tak jak przed rokiem, co dziesiąty respondent uważa, że mijający rok był dla niego niepomyślny.

Jeśli chodzi o ocenę mijającego roku w wymiarze rodzinnym, to dla 54 proc. był on jednoznacznie dobry, przy czym dla 10 proc. bardzo dobry. W porównaniu z poprzednim rokiem o 7 punktów procentowych wzrosły oceny pozytywne.

Według kolejnych 18 proc. ankietowanych 2019 był dla ich rodzin dość dobry (od poprzedniego roku spadek o 3 punkty). 22 proc. ocenia go ambiwalentnie (spadek z 25 proc.), a 6 proc. oceniło 2019 negatywnie, tyle samo co w ubiegłorocznym badaniu.

W raporcie podsumowującym badanie podkreślono, że 2019 był dla Polaków w wymiarze osobistym i rodzinnym nie tylko lepszy od poprzedniego, ale także generalnie najlepszy od roku 1989, kiedy pierwszy raz pytano o podsumowanie mijającego roku.

Wskazano też, że oceny zależą przede wszystkim od postrzegania przez badanych warunków materialnych własnych gospodarstw domowych. Im większe zadowolenie z sytuacji materialnej, tym więcej pozytywnych ocen ubiegłego roku, a mniej opinii negatywnych i ambiwalentnych.

"Warto jednak zauważyć, iż o ile w 2018 roku jedynie wśród ankietowanych dobrze oceniających warunki materialne własnych gospodarstw domowych zdecydowaną większość stanowili ci, którzy deklarowali, iż – najogólniej rzecz biorąc – mijający rok był dla nich osobiście oraz dla ich rodzin dobry, o tyle obecnie również większość żyjących w średnich warunkach ocenia, że dla nich osobiście oraz dla ich rodzin mijający rok jest dobry. Poprawa ocen mijającego roku w wymiarze osobistym i rodzinnym nastąpiła też wśród badanych źle oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych" – napisano.

Częściej pozytywną ocenę 2019 w wymiarze osobistym i rodzinnym wystawiały osoby identyfikujące się z prawicą.

W porównaniu z poprzednim rokiem pogorszyła się ocena sytuacji w zakładach pracy. Ubyło badanych uważających, że mijający rok był dla ich zakładów pracy bardzo dobry (7 proc., spadek o 4 punkty procentowe) lub dobry (38 proc., spadek o 3 punkty), a przybyło oceniających go w tym aspekcie jako ani dobry, ani zły (24 proc., wzrost o 6 punktów procentowych) lub jako dość dobry (18 proc., wzrost o 2 punkty). Tak jak przed rokiem co jedenasty pracujący zarobkowo ocenia, że mijający rok był dla ich miejsca pracy zły.

Oceny roku 2019 w odniesieniu do zakładów pracy, mimo że gorsze niż w dwóch poprzednich latach, są nadal jednymi z najwyższych od 1989 roku – zaznaczono w raporcie. Najlepsze były w ubiegłym roku.

Najlepiej oceniają 2019 dla zakładu pracy respondenci pracujący w sektorze prywatnym poza rolnictwem, a najgorzej – zatrudnieni w instytucjach publicznych, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych, w tym także w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, oraz pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych. W grupie pracowników instytucji publicznych widać wyraźny spadek odsetka ocen pozytywnych, przy wzroście odsetka ocen ambiwalentnych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost ocen pozytywnych nastąpił za to wśród pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych.

Ocena 2019 dla zakładu pracy koreluje z oceną warunków materialnych badanych. Im gorzej respondenci oceniają warunki materialne swoich gospodarstw domowych, tym więcej negatywnych ocen mijającego roku w odniesieniu do zakładu pracy.

"Warto dodać, że pogorszenie ocen w porównaniu z rokiem 2018 nastąpiło przede wszystkim wśród pracujących źle oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego" – napisano w raporcie.

Oceny 2019 dla Polski są podobne jak przed rokiem, a w historii badania – drugie najlepsze po przełomowym 1989. 32 proc. uznało, że mijający rok był dla kraju dobry, 4 proc. bardzo dobry, a 15 proc. dość dobry. Według 27 proc. 2019 nie był ani dobry, ani zł dla Polski, a według 17 proc. – zły.

Wśród zwolenników rządu przeważają oceny pozytywne, wśród przeciwników ambiwalentne i umiarkowanie negatywne. Respondenci deklarujący obojętność wobec rządu najczęściej twierdzą, że mijający rok był dla naszego kraju ani dobry, ani zły lub oceniają go pozytywnie.

Pod względem miejsca zamieszkania, mieszkańcy wsi w większości uważają, że był to dobry rok dla kraju. Jedyną grupą, w której więcej jest ocen negatywnych niż pozytywnych są respondenci z miast liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców.

Najmniej pozytywnie oceniana jest sytuacja światowa, jednak – w opinii badanych – dla świata rok 2019 był lepszy niż poprzedni i generalnie dla świata był jednym z pięciu najlepszych w ostatnim trzydziestoleciu, choć daleko mu do roku 1989.

Wśród identyfikujących się z prawicą dominują oceny pozytywne, a wśród badanych o poglądach lewicowych najczęstsze są oceny negatywne. Im wyższy poziom wykształcenia, tym więcej negatywnych ocen 2019 dla świata.

Badanie przeprowadzono od 28 listopada do 5 grudnia na reprezentatywnej grupie 910 mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
25,83 zł
36,90 zł

Są takie momenty, kiedy brakuje nam tchu.
Są takie chwile, kiedy nie mamy już na nic sił.
Są takie dni, kiedy trudno nam dostrzec nadzieję.

Nadziejnik, który trzymasz w swoich rękach, jest właśnie...

Skomentuj artykuł

CBOS: 2019 rok był dla większości Polaków dobry, najlepszy od 1989
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.