CBOS: Polacy obawiają się bardziej niż wcześniej internetowych zagrożeń dla dzieci

CBOS: Polacy obawiają się bardziej niż wcześniej internetowych zagrożeń dla dzieci
(fot. plantic / shutterstock)
3 lata temu
KAI / pch

Ośmiu na dziesięciu Polaków obawia się zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w internecie - informuje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Chodzi głównie o obawy nawiązywania przez młodych ludzi niebezpiecznych kontaktów i znajomości, zwłaszcza w kontekście nadużyć seksualnych i pedofilii.

Przybyło opiekunów, którzy obawiają się zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i finansów (kradzieże, oszustwa czy wyłudzenia) swoich dzieci. Dorośli znacznie częściej zaczęli ograniczać czas, jaki ich podopieczni spędzają w sieci, co może być spowodowane większą liczbą godzin spędzanych przez dzieci i młodzież na korzystaniu z internetu w porównaniu z latami ubiegłymi.

Wzrosła również liczba osób, które uważają, że są dobrze zorientowane w tym, do jakich celów dzieci z ich gospodarstwa domowego wykorzystują internet. Niepokój może budzić znaczny wzrost odsetka respondentów deklarujących, że nie wiedzą, kim są osoby, z którymi ich podopieczni zawierają znajomości w sieci - zauważa CBOS.

Respondenci mający dzieci lub wnuki w wieku od 6 do 19 lat, mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym, w większości (87%) deklarują, że przynajmniej jedno z tych dzieci korzysta z zasobów sieci internetowej. Od ostatniego badania przeprowadzonego w roku 2015 odsetek ten nie uległ znaczącej zmianie, natomiast w stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost o 7 punktów procentowych.

Jak wynika z obserwacji opiekunów, największą liczbę godzin przed monitorem spędzają osoby mające od 16 do 19 lat (przeciętnie 28 godzin tygodniowo), o 7 godzin mniej spędzają w sieci dzieci lub wnuki w wieku od 13 do 15 lat (21 godzin). Najmniej z internetu korzystają najmłodsi (6-12 lat) - około 14 godzin tygodniowo. Porównując te wyniki do badań sprzed trzech lat możemy zauważyć, że liczba godzin spędzonych w sieci wzrosła - wówczas wynosiła średnio 15 godzin tygodniowo, teraz - 18.

Ponad połowa respondentów (57%) sądzi, że dzieci lub wnuki mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym spędzają zbyt dużo czasu w internecie - w ciągu ostatnich trzech lat odsetek ten zwiększył się o 14 punktów procentowych. Można zauważyć, że w ostatniej dekadzie systematycznie przybywa opiekunów, którzy deklarują, iż ich podopieczni zbyt dużo czasu spędzają online - od 2008 roku wzrost o 18 punktów procentowych.

Przez "zbyt dużo czasu" rodzice lub dziadkowie dzieci korzystających z internetu rozumieją dwadzieścia pięć godzin tygodniowo lub więcej. Osiem godzin tygodniowo online lub mniej uważane jest przez opiekunów za zbyt małą lub odpowiednią ilość czasu spędzanego przez ich podopiecznych w internecie.

Bez względu na wiek dzieci, ich opiekunowie zaniepokojeni są ilością czasu spędzanego przez nie w internecie.

Z deklaracji badanych wynika, że 74% osób opiekujących się dziećmi lub młodzieżą ogranicza im czas spędzany w internecie - jest to o 9 punktów procentowych więcej w roku 2015, co stanowi potwierdzenie wzrostu odsetka dorosłych przekonanych o nadużywaniu internetu przez ich podopiecznych.

Opiekunowie sądzą, że są dobrze zorientowani w tym, do jakich celów dzieci (młodzież) wykorzystują internet (93%) - jest to o 8 punktów procentowych więcej niż 3 lata temu. Jednocześnie w znacznym stopniu zmniejszył się odsetek osób deklarujących, że nie orientują się w aktywnościach swoich podopiecznych (z 15% do 7%).

Ośmiu na dziesięciu badanych obawia się zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w internecie - jest to o 6 punktów procentowych więcej niż w roku 2015 i aż o 13 punktów więcej niż w roku 2004.

Dorośli obawiają się przede wszystkim niebezpiecznych kontaktów i znajomości, jakie może nawiązać ich dziecko (54% wskazań, w stosunku do roku 2015 spadek o 4 punkty procentowe), w tym 30% to obawy związane z zagrożeniem o charakterze seksualnym, przede wszystkim z pedofilią.

Rodzice lub dziadkowie są zaniepokojeni tym, że ich podopieczni natrafią w sieci na szkodliwe i nieodpowiednie treści (37%), w tym największe obawy wiążą z treściami pornograficznymi (20%), rzadziej zaś z przemocą, drastycznymi i brutalnymi scenami w filmach czy grach (6%).

Badanie przeprowadzono w dniach 6-13 września 2018 roku na liczącej 1023 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

CBOS: Polacy obawiają się bardziej niż wcześniej internetowych zagrożeń dla dzieci
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.