COP24: uczestnicy szczytu przyjęli deklarację o sprawiedliwej transformacji

COP24: uczestnicy szczytu przyjęli deklarację o sprawiedliwej transformacji
(fot. PAP/Hanna Bardo)
PAP / kw

Realizowanie celów związanych z ochroną klimatu przy utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy w duchu dziedzictwa "Solidarności" zakłada deklaracja o solidarnej i sprawiedliwej transformacji, którą przyjęli we wtorek przedstawiciele 45 państw na globalnym szczycie klimatycznym ONZ - COP24.

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań naszych czasów i nasza wspólna troska - podkreślono w deklaracji o solidarnej i sprawiedliwej transformacji (ang. Solidarity and Just Transition Silesia Declaration).

Jak wskazano, sygnatariusze porozumienia paryskiego dostrzegają potrzebę podjęcia skutecznych działań w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową w reakcji na "pilne zagrożenie", jakim są zmiany klimatyczne.

W dokumencie podkreślono, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga m.in. przestawienia się na niską emisję gazów cieplarnianych, stworzenie "gospodarek oraz społeczeństw odpornych na zmiany klimatu", co zapewni stały wysoki wzrost i zrównoważony rozwój z zachowaniem "sprawiedliwej transformacji siły roboczej", zapewniającej godną pracę i wysokiej jakości miejsca pracy.

Sygnatariusze deklaracji uznają "szczególne potrzeby" krajów rozwijających się - w szczególności tych, które są narażone na niekorzystne skutki zmian klimatycznych, takie jak klęski żywiołowe - związane m.in. z brakiem zabezpieczeń socjalnych, co stanowi poważną przeszkodę do sprawiedliwej transformacji m.in. w państwach najsłabiej rozwiniętych.

Dokument zachęca ponadto do wspierania krajów rozwijających się "w promowaniu niskiej emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonych działań gospodarczych", które stworzą wysokiej jakości miejsca pracy w regionach, miastach i obszarach pozamiejskich.

Jak zaznaczono, agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju potwierdzają potrzebę rozwiązania problemów środowiskowych, społecznych i gospodarczych w spójny i zintegrowany sposób. Wskazano m.in. na to, że zapewnienie "godnej pracy" oraz wysokiej jakości miejsc pracy ma zasadnicze znaczenie, by móc w sposób "skuteczny i inkluzywny" przejść na niską emisję gazów cieplarnianych i zapewnić "odporny na zmianę klimatu rozwój", a także zwiększyć wsparcie dla osiągnięcia długoterminowych celów porozumienia paryskiego.

Sygnatariusze deklaracji potwierdzili, że dla powodzenia działań zmierzających do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, kluczowa jest społeczna aprobata dla zachodzących zmian. Dlatego w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczeństwo socjalne pracownikom, których miejsca pracy ulegać będą likwidacji bądź przekształceniu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

COP24: uczestnicy szczytu przyjęli deklarację o sprawiedliwej transformacji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.