Dziś rząd zajmie się zmianami w konstytucji

Dziś rząd zajmie się zmianami w konstytucji
Propozycja PO dotycząca nowelizacji konstytucji zakłada zmniejszenie liczby posłów i senatorów (fot. PAP/Tomasz Gzell)
PAP / mik

Dziś rząd przyjmie stanowisko wobec przygotowanego przez PO projektu zmian w konstytucji, dotyczącego zmniejszenia liczby parlamentarzystów i osłabienia prezydenckiego weta. Ministrowie zajmą się też m.in. projektem tzw. ustawy żłobkowej w sprawie opieki nad najmłodszymi.

Propozycja PO dotycząca nowelizacji konstytucji, której założenia przedstawili w lutym premier Donald Tusk i ówczesny szef klubu PO Grzegorz Schetyna, zakłada zmniejszenie liczby posłów z 460 do 300 oraz powiązanie liczby mandatów w Senacie z liczbą mieszkańców w województwie w ten sposób, że na każdy rozpoczęty milion mieszkańców przypadałby jeden mandat. Wnioskodawcy obliczyli, że obecnie województwom przypadałoby od dwóch do sześciu mandatów, a Senat liczyłby 49 senatorów, ale w przyszłości mogłoby się to zmienić. Ponadto prawo zasiadania w Senacie otrzymaliby byli prezydenci wybrani w wyborach powszechnych; mogliby się jednak zrzec tego uprawnienia.

PO opowiada się też za tym, aby Sejm mógł odrzucać prezydenckie weto bezwzględną większością głosów - a nie jak obecnie większością 3/5 głosów. Prezydent nadal byłby wybierany w wyborach powszechnych, ale warunkiem startu w wyborach byłoby zebranie 300 tys. podpisów z poparciem (obecnie - 100 tys.)

Platforma proponuje, by immunitet parlamentarny był nadawany posłom i senatorom tylko wtedy, gdy istniałoby zagrożenie, że władza nadużywa służb czy wymiaru sprawiedliwości przeciw parlamentarzyście. Projekt zakłada też likwidację selektywnego wotum nieufności, kierowanego przeciwko wybranemu ministrowi.

DEON.PL POLECA

Dziś Rada Ministrów zajmie się także projektem ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dzięki tej tzw. ustawie żłobkowej łatwiej będzie założyć żłobek, dzięki czemu tego typu placówki będą bardziej dostępne. W tej chwili do żłobków chodzi tylko 2 proc. dzieci.

Rząd rozpatrzy też projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki niej ma powstawać więcej zawodowych rodzin zastępczych; powołane zostaną też instytucje asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej.

Projekt przewiduje m.in. stopniowe wyeliminowane dużych placówek opiekuńczych, docelowo mają pozostać jedynie małe domy dziecka, najwyżej dla 14 wychowanków, przeznaczone tylko dla dzieci od 10. roku życia, wymagających szczególnej opieki lub działań terapeutycznych, które mają trudności w przystosowaniu się do życia rodzinnego.

Rada Ministrów zajmie też stanowisko wobec projektu noweli ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, autorstwa posłów PSL. Zmiany zakładają większą dostępność pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego. Według wnioskodawców, zmiana ustawy ma prowadzić do ochrony miejsc pracy, a przedsiębiorcom pomóc zwiększyć dostęp do środków finansowych, obniżyć koszty pracy i umożliwić bezzwrotne zainwestowanie w rozwój zawodowy pracowników.

Ministrowie rozpatrzą także projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz o ochronie przyrody. Rząd zajmie się też propozycjami zmian w prawie o szkolnictwie wyższym.

Jak co tydzień ministrowie wysłuchają informacji o wykorzystaniu funduszy unijnych.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dziś rząd zajmie się zmianami w konstytucji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.