GUS opublikował dane nt. bezrobocia w Polsce. W dużych miastach niewiele ponad 1 proc. W niektórych powiatach: ponad 20 proc.

GUS opublikował dane nt. bezrobocia w Polsce. W dużych miastach niewiele ponad 1 proc. W niektórych powiatach: ponad 20 proc.
(fot. shutterstock.com)
PAP / kw

W kwietniu najniższe bezrobocie w Polsce było w Poznaniu - 1,3 proc., a Warszawa cieszyła się 1,4 proc. wskaźnikiem. Najwyższe stopy bezrobocia zaobserwowano w powiecie szydłowieckim - 23,2 proc. oraz braniewskim - 20,4 proc. - wynika z poniedziałkowych danych GUS.

GUS podał także w poniedziałek, że stopa bezrobocia w kwietniu 2019 r. wyniosła w Polsce 5,6 proc. wobec 5,9 proc. w marcu. To dane zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodne z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 938,3 tys. wobec 984,7 tys. osób w marcu 2019 roku.

Urząd podał także dane dla województw i powiatów. Zgodnie z nimi najniższe bezrobocie było na koniec kwietnia w województwie wielkopolskim - wyniosło 3 proc. (bez pracy było 49,8 tys. osób), zaś najwyższe w województwie warmińsko-mazurskim - 9,7 proc. (49,9 tys. osób bez pracy).

Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wyniosła 5 proc. (bez pracy było 62 tys. osób), w kujawsko pomorskim - 8,4 proc. (69,4 tys. bezrobotnych), w lubelskim - 7,7 proc. (71,9 tys. osób), lubuskim - 5,4 proc. (20,8 tys. osób), łódzkim - 5,9 proc. (64,8 tys. osób), małopolskim - 4,5 proc. (69,1 tys. osób), mazowieckim - 4,7 proc. (133,8 tys. osób), w opolskim 5,9 proc. - (21,3 tys. osób), w podkarpackim - 8,3 proc. (79 tys. osób). W województwie podlaskim bez pracy było 7,4 proc. (35,5 tys. osób), w pomorskim - 4,8 proc. (45,6 tys. osób), w śląskim - 4,2 proc. (78,3 tys. osób), świętokrzyskim - 8 proc. (42,5 tys. osób), a w zachodniopomorskim - 7,1 proc. (44,5 tys. osób).

Jeśli chodzi o powiaty i miasta na prawach powiatu, najniższe bezrobocie w kwietniu br. GUS odnotował w Poznaniu - 1,3 proc., natomiast w powiecie poznańskim wyniosło ono 1,4 proc. Stopa bezrobocia w stolicy ukształtowała się na poziomie 1,4 proc., zaś w powiecie warszawskim zachodnim - 1,9 proc. Powiat wolsztyński miał bezrobocie w wysokości - 1,6 proc., takie samo było w Katowicach (1,4 proc.). Sopot odnotował 1,7 - proc. wskaźnik bezrobocia, Wrocław i powiat wrocławski - 1,8 proc., a powiat kołobrzeski - 2,2 proc.

Wśród powiatów z największym bezrobociem listę otwiera powiat szydłowiecki, który w kwietniu zmagał się z 23,2 - proc. bezrobociem, za nim był powiat braniewski - 20,4 proc. Wysokie bezrobocie było też w powiecie łobeskim - 19 proc., białogardzkim - 18,1 proc., kętrzyńskim - 17,9 proc., przysuskim - 17,7 proc., radomskim - 17,1 proc.

Urząd statystyczny podał także dane o aktywności zawodowej Polaków w pierwszym kwartale br. Wynika z nich, że współczynnik ten zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem.

"Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w I kwartale 2019 roku 55,9 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten zmniejszył się o 0,2 p. proc, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2018 roku pozostał na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1 p. proc.)" - podał GUS.

Według obliczeń urzędu w I kwartale 2019 r. na 1000 osób pracujących przypadały 862 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w IV kwartale 2018 r. i w I kwartale 2018 r. odpowiednio 853 i 864 osoby). Osoby pracujące stanowiły w I kw. br. 53,7 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do IV kwartału 2018 r. wskaźnik ten obniżył się o 0,3 p. proc, natomiast w ujęciu rocznym ukształtował się na tym samym poziomie.

Jednocześnie zmniejszyła się (zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i w odniesieniu do okresu sprzed roku) liczba pracujących - liczyła 16 mln 274 tys. "Spadek liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. W skali roku liczba pracujących zmniejszyła się wśród kobiet, zaś minimalnie wzrosła wśród mężczyzn.

"Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni - w I kwartale 2019 r. ich udział wyniósł 55,3 proc." - czytamy w komunikacie GUS.

"Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadek wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania (największy - po 0,4 p. proc. odnotowano wśród populacji kobiet oraz wśród mieszkańców miast). W skali roku wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie. "Nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (62,2 proc. wobec 45,9 proc. dla kobiet)" - dodano.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

GUS opublikował dane nt. bezrobocia w Polsce. W dużych miastach niewiele ponad 1 proc. W niektórych powiatach: ponad 20 proc.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.