Janosikowe i odwrócony VAT na tapecie rządu

Janosikowe i odwrócony VAT na tapecie rządu
(fot. PAP/Radek Pietruszka )
PAP / slo

Zmiana przepisów dotyczących janosikowego oraz założenia do nowelizacji ustawy o VAT, przewidujące m.in. wprowadzenie tzw. odwróconego VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych - to niektóre tematy posiedzenia rządu, które rozpoczęło się we wtorek po godz. 11.

Tzw. janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Przygotowany przez resort finansów projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku, który uznał, że niezgodne z konstytucją są przepisy o janosikowym dotyczące województw samorządowych, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań.

Omawiany przez rząd projekt przewiduje m.in. podwyższenie progu dochodowego, którego przekroczenie będzie powodować obowiązek wpłat janosikowego. Zgodnie z propozycją MF janosikowe trzeba będzie płacić, gdy dochody podatkowe danego województwa przekroczą 125 proc. średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw. Obecnie jest to 110 proc. Ponadto projekt przewiduje zmniejszenie nadwyżki przeznaczonej na wpłaty.

Największym płatnikiem janosikowego jest województwo mazowieckie - aby wywiązać się z ciążących na nim obowiązków województwo zdecydowało się zaciągnąć pożyczkę z budżetu w kwocie ponad 400 mln zł.

Ministrowie zajmą się też propozycją założeń do nowelizacji ustawy o VAT i Prawa zamówień publicznych, który przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. odwróconego VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych.

Mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em zakłada, że obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na sprzedającym towar. Z projektu wynika, że wobec dostaw telefonów komórkowych mechanizm odwróconego VAT będzie stosowany, jeżeli wartość transakcji na rzecz jednego nabywcy w danym dniu przekroczy 20 tys. zł netto.

Zdaniem resortu finansów takie rozwiązanie skuteczniej przeciwdziała nadużyciom w rozliczeniu VAT. Teraz mechanizm odwróconego VAT obejmuje m.in. sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, handel złomem i niektórymi wyrobami stalowymi.

Rada Ministrów zajmie się także projektem założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, przygotowanym przez resort sportu i turystyki. Zgodnie z propozycją Fundusz ma mieć osobowość prawną. Nadzór nad jego działalnością będzie sprawował minister sportu. Fundusz miałby też zająć się organizowaniem powrotu do kraju klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki. Według projektu rocznie do TFG mogłoby wpływać około 18 mln zł, przyjmując, że średnia składka to 12,5 zł od każdego turysty dla wyjazdu zagranicznego.

W programie obrad jest też nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, umowa offsetowa zawarta między skarbem państwa a włoską firmą zbrojeniową Oto Melara. Ministrowie mają też wyrazić zgodę na nową umowę podatkową, jaką miałaby podpisać Polska ze Stanami Zjednoczonymi.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Janosikowe i odwrócony VAT na tapecie rządu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.