MEN: będzie możliwość wydawania elektronicznych legitymacji szkolnych

MEN: będzie możliwość wydawania elektronicznych legitymacji szkolnych
(fot. shutterstock.com)
PAP / ms

Jak wyjaśnia MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców.

Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych zakłada nowe rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane przez wiceminister edukacji Marzenę Machałek - poinformowało w piątek MEN.

Zgodnie z rozporządzeniem szkoły będą miały możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje elektroniczne będą miały formę plastikowych kart wielkości karty kredytowej.

Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola.

DEON.PL POLECA

Jak wyjaśnia MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców.

Jak będą wyglądać nowe legitymacje?

W załączniku do rozporządzenia określono, że legitymacja szkolna lub przedszkolna w postaci elektronicznej może zawierać interfejs bezstykowy, co umożliwi kodowanie na niej dodatkowych usług, np. biletu miesięcznego. Ważność legitymacji będzie poświadczana za pomocą umieszczanej na niej holograficznej naklejki, czyli tak, jak jest poświadczana ważność legitymacji studenckich.

Na awersie karty będzie umieszczone zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz nazwa i adres szkoły. W prawym rogu znajdzie się symbol mikroskopu. Taki sam awers będą miały legitymacje dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i dla dorosłych.

Na rewersie będzie informacja o uprawnieniu posiadacza legitymacji do ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Pod nią będzie osiem miejsc na naklejki holograficzne. Ważność legitymacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie poświadczana co roku do 30 września, dla uczniów szkół policealnych i dla słuchaczy szkół dla dorosłych dwa razy do roku: do 1 marca i do 30 września.

Karty - legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych będą miały inny awers i rewers. Na awersie znajdzie się imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nazwa i adres przedszkola. Na rewersie będzie informacja o uprawnieniach do ulg na przejazdy i cztery miejsca na naklejki holograficzne.

Karta - legitymacja szkolna będzie miała kolor różowy, przechodzący w łososiowy, a przedszkolna będzie pomarańczowo-niebieska.

"Koszty finansowe związane z wydaniem e-legitymacji uczniom i słuchaczom - około 17 zł za egzemplarz - będą leżały po stronie organów prowadzących szkoły. Organy prowadzące zainteresowane wydaniem e-legitymacji będą rezerwowały w swoich budżetach środki finansowe na ten cel. Wydawanie e-legitymacji nie będzie obligatoryjne, nie można więc przewidzieć, a nawet oszacować, ile szkół w tym roku i w latach następnych zdecyduje się wydać takie legitymacje" - napisano w dokumencie "Ocena skutków regulacji".

Nowe wzory papierowych legitymacji

W załącznikach do rozporządzenia znalazły się także nowe wzory papierowych legitymacji szkolnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Awers tych druków nie będzie się różnił od obecnie używanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jak dotąd umieszczane na nich będzie zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania. Będzie też miejsce na przybicie podłużnej pieczęci szkoły, czyli zawierającej pełną nazwę i dokładny adres placówki.

Na rewersie nowego wzoru legitymacji papierowej będzie informacja o uprawnieniu do ulg na przejazdy i osiem miejsc na poświadczenie ważności. Tak jak obecnie szkoła będzie ją poświadczała do 30 września za pomocą małej okrągłej pieczęci.

Obecnie używane papierowe legitymacje szkolne mają mniej miejsc - tylko sześć - na poświadczenie ważności. Zwiększenie ich liczby jest związane z wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Uczniowie, którzy w czerwcu ub.r. skończyli klasę VI i we wrześniu rozpoczęli naukę w klasie VII, musieli dostać nowe legitymacje.

Zmiany w pozostałych dokumentach

W załącznikach do rozporządzenia znalazły się także wzory świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz wzory zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Te ostatnie są dwa: dla uczniów, którzy będą zdawać w latach szkolnych 2018/2019 - 2020/2012 oraz dla uczniów zdających od roku szkolnego 2021/2022. Wiąże się to z tym, że ci pierwsi będą zdawali mniej egzaminów. Opracowano także nowy wzór świadectwa dojrzałości.

W rozporządzeniu opisano również procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille (poświadczeń) do tych dokumentów. Doprecyzowano też m.in. przepisy dotyczące zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń (m.in. oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jak wyjaśnia MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

MEN: będzie możliwość wydawania elektronicznych legitymacji szkolnych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.