Na maturze obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym

Na maturze obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym
(fot. PAP/Marcin Bielecki)
PAP / jb

We wtorek o godz. 9 rozpoczął się obowiązkowy dla wszystkich maturzystów pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu będzie pisemny egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Nie jest on obowiązkowy, pisać go będą tylko chętni.

 

Podobnie jak podczas poniedziałkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego obowiązuje reżim sanitarny.

Jak poinformował PAP we wtorek przed egzaminem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie wpłynęły sygnały o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu.

DEON.PL POLECA


Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 272 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. 32 tys. to abiturienci z wcześniejszych lat. Są wśród nich zarówno osoby, które zdają maturę po raz pierwszy, jak i osoby, które chcą poprawić swój wynik (w tym osoby, które wcześniej nie zdały egzaminu z matematyki oraz osoby, które zdały egzamin, ale chcą mieć lepszy wynik niż uzyskały wcześniej).

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie w poniedziałek 15 czerwca. Chęć przystąpienia do niego zadeklarowało 71 tys. abiturientów.

Matematyka na poziomie rozszerzonym należy do grupy najchętniej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych. Zajmuje trzecie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i po geografii. Chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 24,2 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

We wtorek po południu przeprowadzony zostanie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Przedmiot ten należy do grupy najrzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowały w całym kraju 242 osoby. Egzamin potrwa 180 minut.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Dla abiturientów, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, zaplanowano sesję dodatkową - w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Na maturze obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.