Polacy nie chcą zatrudnianiać cudzoziemców

Polacy nie chcą zatrudnianiać cudzoziemców
(fot. shutterstock.com)
6 lat temu
PAP / rj

Instytut Spraw Publicznych przeprowadził badania nt. przyczyn niezatrudniania cudzoziemców w opiece nad seniorami.

Bariera językowa i niepewność co do stałości pobytu to główne bariery w zatrudnieniu cudzoziemców w sektorze opieki na seniorami - wynika z badania Instytutu Spraw Publicznych. Jego wyniki zaprezentowano w środę w Warszawie na seminarium nt. pracy migrantów.

Badanie zrealizowano na terenie sześciu województw na próbie 198 podmiotów, z czego 73 niepublicznych. Były to m.in. domy opieki społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, placówki Caritas. Badanie zrealizowano w styczniu i lutym 2015 r.

Zarządzających placówkami pytano, czy pracują u nich cudzoziemcy i czy byliby skłonni ich zatrudnić. Okazało się, że w 198 badanych ośrodkach zatrudnieni cudzoziemcy stanowili 4 proc. ogółu pracowników (w 8 placówkach). W jednym podmiocie pracowało dziewięciu cudzoziemskich wolontariuszy.

Kierownictwo ośrodków poproszono o wskazanie powodów niezatrudniania cudzoziemców: w 51% odpowiedzi podano, że przyczyną jest wystarczająco duża liczba Polaków chętnych do pracy, w 45% wskazano na bariery językowe. Według 41% respondentów praca w pierwszej kolejności należy się Polakom.

Kierownicy ośrodków wskazywali też, że gdyby mieli dwie identyczne kandydatury do pracy, to wybraliby Polaka (twierdziło tak 48% badanych); 40% odpowiedziało, że narodowość nie ma znaczenia; 12% - że wybór zależy od stanowiska.

Z badania wynika też, że osoby starsze wolą, aby opiekowali się nimi Polacy, a nie cudzoziemcy - z tą opinia zgadzało się 51 proc. kierowników badanych instytucji.

Według Instytutu Spraw publicznych zatrudnianie cudzoziemców w sektorze opiekuńczym jest incydentalne. Pracodawcy ich nie szukają, bo dostępni są wciąż pracownicy polscy i to oni w wielu miejscach są preferowani. Tylko 5 proc. placówek deklaruje zatrudnienie cudzoziemców, ale zaznacza, że musieliby być to specjaliści.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polacy nie chcą zatrudnianiać cudzoziemców
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.