Premier: miarą jakości państwa jest wspieranie starszych

Premier: miarą jakości państwa jest wspieranie starszych
(fot. PAP/Leszek Szymański)
PAP / kk

Polityka senioralna to priorytet rządu; miarą jakości państwa i człowieczeństwa jest wspieranie starszych osób - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia dokumentu na temat polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku.

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali założenia dokumentu "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność". Dokument ma wkrótce trafić do uzgodnień międzyresortowych.

"Niektórzy twardogłowi ekonomiści, liberałowie, mogą trochę złapać się za głowę i być przerażeni; ale ja się bardzo cieszę, jestem szczęśliwy, że w ten sposób tworzymy de facto państwo opiekuńcze, państwo, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej" - powiedział szef rządu.

Wspomniał o art. 20 konstytucji. "Mówi on właśnie o społecznej gospodarce rynkowej, o tym że musimy tworzyć państwo, które jest otwarte dla wszystkich, które tworzy równe szanse dla wszystkich" - zaznaczył.

DEON.PL POLECA

Zwrócił uwagę, że tworząc program, dokonano m.in. przeglądu polityk społecznych. "Polityka senioralna jest polityką wszechogarniającą; na nią się składają polityka demograficzna, polityka edukacyjna, polityka rodzinna, polityka prorodzinna, polityka rozwojowa również. To wszystko jest część polityki senioralnej" - powiedział szef rządu.

Morawiecki ocenił, że "od jakości polityki wobec starszego pokolenia zależy jakość wszystkich innych polityk polskiego państwa". "Chcemy podejść do starszego pokolenia z otwartymi dłońmi i jak najwięcej ich wspierać. Młodsi ludzie szybciej potrafią biegać, ale starsi lepiej znają drogę. To doświadczenie ludzi starszych pozwala odnajdywać w życiu lepsze ścieżki" - mówił.

Premier zwrócił uwagę na konieczność koncentracji wysiłków zmierzających do ułatwienia seniorom życia. "Miarą człowieczeństwa i jakości państwa jest to, w jaki sposób wspieramy starszych ludzi, jaka jest nasza polityka senioralna. Polityka senioralna to jeden z najważniejszych priorytetów, najważniejszych zadań dla naszego rządu" - zapewnił.

Z kolei Rafalska powiedziała, że "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030" to dokument ważny, kompleksowy i ambitny. Zaznaczyła, że prace nad programem trwały ponad rok i pracowali nad nim m.in. eksperci z dziedziny demografii i socjologii. "Ten dokument dzisiaj jest prawie po uzgodnieniach wewnątrz resortu i za chwileczkę będzie w konsultacjach międzyresortowych. Mam nadzieję, że otworzy dużą publiczną debatę i dyskusję na temat polityki wobec osób starszych" - powiedziała.

Szefowa MRPiPS poinformowała, że w dokumencie jest wiele szczegółowych rozwiązań, które odnoszą się do różnych dziedzin - bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy dla potrzeb osób starszych.

Przypomniała, że generacja powojennego wyżu demograficznego to osoby urodzone miedzy 1947 r. a 1959 r. "Najstarsi w tej generacji będą w 2030 r. osiągali 84 rok życia, a najmłodsi 74 lata" - zwróciła uwagę Rafalska.

Jak podkreśliła, w programie ujęto m.in. kwestię niesamodzielności osób starszych. "W ramach tych niesamodzielności opracowaliśmy cztery obszary działania: zmniejszenie skali zależności od innych, zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych" - wyliczała.

"Chcemy koniecznie uregulować kwestie prawne związane z ryzykiem niesamodzielności, dostosować standardy opiekuńcze, opracować standardy w zakresie teleopieki, telepomocy. To są te aspekty, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób starszych, szczególnie tych, które są najbardziej skazane na opiekę innych, a więc osób niesamodzielnych" - oświadczyła Rafalska. Zwróciła uwagę, że proces starzenia charakteryzuje się w Polsce feminizacją (kobiety żyją dłużej, dlatego więcej jest seniorek niż seniorów płci męskiej) i sekularyzacją (wzrost odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych).

Przekonywała, że trzeba zmienić postrzeganie starości i stosunek do osób starszych, żeby te osoby nie czuły się wykluczone. Zdaniem szefowej MRPiPS, zmniejszenie uzależnienia od pomocy bliskich osób niesamodzielnych to jedno z istotnych zadań. "Konieczna jest poprawa dostępności do usług, zmiany infrastrukturalne, rozwój telemedycyny i teleopieki, rozbudowa sieci form pomocy" - zwróciła uwagę Rafalska.

Jak podkreśliło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność" jest pierwszym tego typu dokumentem rządowym, "uwzględniającym wszystkie sfery życia dotyczące osób starszych, między innymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych".

Dokument przewiduje m.in. "kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie; uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności; tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy; promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego - przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych; tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej oraz edukacja dla starości, do starości, przez starość i w starości".

Według przewidywań MRPiPS, w Polsce będzie pogłębiał się proces starzenia się społeczeństwa i jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Populacja osób w wieku 60+ w wzrośnie do 13,7 mln.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Premier: miarą jakości państwa jest wspieranie starszych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.