Przezroczyste urny, nagrania z prac komisji - nowy Kodeks Wyborczy od 2016 r.

Przezroczyste urny, nagrania z prac komisji - nowy Kodeks Wyborczy od 2016 r.
(fot. shutterstock.com)
PAP / slo

Nagrywanie prac członków komisji wyborczych, klasyfikowanie głosów nieważnych oraz wprowadzenie przezroczystych urn zakłada nowelizacja Kodeksu wyborczego, którą w piątek uchwalił Sejm.

Za nowelizacją zagłosowało 286 - posłów; jeden poseł był przeciwny; 148 - wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja zakłada m.in. dziewięcioletnią kadencję sędziów PKW, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Przewiduje też możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania przed rozpoczęciem głosowania np. podczas przygotowania lokalu wyborczego i po jego zakończeniu. Nagrania będą mogły być wykorzystane jedynie jako dowód w postępowaniach prokuratorskich i sądowych; a za upublicznienie nagrania prac komisji będzie grozić grzywna od 1 tys. do 10 tys. zł. Nowela wprowadza ponadto przezroczyste urny, których wzór ma określić PKW. Przepis dotyczący przezroczystych urn do głosowania wejdzie w życie od 1 lipca 2016 r. ze względu na wysokie koszty i konieczność ogłoszenia przetargu.

Nowela przywraca do Kodeksu wyborczego zasadę klasyfikowania głosów nieważnych.

DEON.PL POLECA

Pierwotnie projekt zakładał, że wybory mają się odbywać przy użyciu pojedynczej, jednostronnie zadrukowuje karty do głosowania, co oznaczałoby wykreślenie obowiązku zapewnienia nakładek brajlowskich ze względu na niestandardowe rozmiary, jakie wówczas mogłaby mieć karta. Sejm zdecydował jednak, że wybory mają się obywać przy użyciu jednostronnie zadrukowanej karty do głosowania, jednak gdyby ze względu na zbyt duże rozmiary takiej karty, jej użycie było niemożliwe, wówczas karta do głosowania miałaby mieć formę broszury, czyli spiętych ze sobą kartek. Oznacza to pozostawienie zapisu o nakładkach brajlowskich. Nowelizacja określa, że karta do głosowania będzie zawierać informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. W przypadku broszury taka informacja znajdowałaby się razem ze spisem treści na pierwszych stronach broszury, a na kolejnych umieszczane będą listy komitetów wyborczych.

Nowela zmienia definicję statku morskiego: głosowanie będzie mogło się odbywać na statku pod polską banderą z polskim kapitanem także wtedy, gdy jednostka nie należy do polskiego armatora.

Sejm głosował w piątek blisko 50 poprawek, z których większość - ponad 40 autorstwa PiS - odrzucił. W ich myśl, karta do głosowania miałby być pojedyncza i jednostronnie zadrukowana a także opatrzona hologramem. Klub PiS chciał także, aby dokumenty m.in. karty do głosowania po wyborach były przechowywane przez pięć lat. Proponował także, aby po wejściu w życie przezroczystych urn, był obowiązek wkładania karty do głosowania do koperty. Klub PiS sprzeciwiał się także karaniu grzywną za upublicznianie nagrań prac komisji obwodowych przez mężów zaufania.

Poseł PiS Grzegorz Schreiber zapowiedział, że wobec odrzucenia przez Sejm poprawek PiS, jego klub w głosowaniu wstrzyma się od głosu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 41a § 2-5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadawanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Oto pełna treść uchwały.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Przezroczyste urny, nagrania z prac komisji - nowy Kodeks Wyborczy od 2016 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.