Ranking zaufania: Napieralski przed Tuskiem

Ranking zaufania: Napieralski przed Tuskiem
(źr. flickr.com)
PAP / wm

Grzegorz Napieralski wyprzedził w lutym premiera Donalda Tuska oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego w sondażu CBOS, badającym zaufanie do polityków. W lutym, tak jak przed miesiącem, respondenci najbardziej ufali prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.

Według sondażu prezydentowi ufa 65 proc. badanych; brak zaufania do Komorowskiego deklaruje 15 proc. badanych.

DEON.PL POLECA

Drugie miejsce w rankingu zaufania zajął w lutym szef SLD Grzegorz Napieralski, któremu ufa 51 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu ze styczniem), a nie ufa 14 proc. (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem).

Pod względem liczby ufających mu ankietowanych szef SLD wyprzedził premiera Donalda Tuska oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Jak zauważa CBOS, awans na drugie miejsce przewodniczący Sojuszu zawdzięcza przede wszystkim pogorszeniu się ocen Tuska i Sikorskiego, przy utrzymujących się dobrych jego notowaniach.

Premier i minister spraw zagranicznych cieszą się takim samym poziomem zaufania - uzyskali po 47 proc. deklaracji zaufania. Szefowi rządu nie ufa jednak ponad dwukrotnie więcej osób (34 proc.), niż szefowi MSZ (16 proc.).

W porównaniu ze styczniem zaufanie do szefa rządu spadło o 5 punktów proc., a o 4 punkty proc. wzrosła nieufność wobec niego. Sikorskiemu przed miesiącem ufało o 4 punkty proc. więcej osób; o 3 punkty proc. mniej badanych deklarowało w styczniu brak zaufania do niego.

Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 27 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty proc.). Brak zaufania do niego deklaruje 56 proc. respondentów, co czyni go liderem rankingu nieufności. W styczniu Kaczyńskiemu nie ufało 51 proc. badanych.

Drugie miejsce pod względem deklarowanej przez respondentów nieufności zajmuje poseł PiS, szef parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz. Nie ufa mu 41 proc. badanych. Zaufanie do niego zadeklarowało 21 proc. respondentów. Macierewicz został w lutym po raz pierwszy uwzględniony w sondażu CBOS.

Po 41 proc. ankietowanych zadeklarowało zaufanie do wicepremiera i szefa resortu gospodarki Waldemara Pawlaka, prezesa NBP Marka Belki oraz byłego szefa NBP Leszka Balcerowicza. Przed miesiącem zaufanie do Pawlaka deklarowało o 2 punkty proc. więcej osób, do Belki o 2 punkty proc. mniej, a do Balcerowicza o 8 punktów proc. więcej. Pawlakowi nie ufa 25 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty proc.), Belce 15 proc. (wzrost o 3 punkty proc.), a Balcerowiczowi 24 proc. (wzrost o 5 punktów proc.).

Stabilnym poziomem zaufania cieszy się minister zdrowia Ewa Kopacz. Zaufanie do niej ma 40 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt proc.), a 28 proc. (wzrost o 1 punkt proc.) deklaruje, że nie ufa szefowej resortu zdrowia.

Wzrosło natomiast zaufanie do przewodniczącego międzyresortowej komisji ustalającej przyczyny katastrofy smoleńskiej szefa MSWiA Jerzego Millera, któremu ufa 37 proc. respondentów (wzrost o 10 punktów proc.; jest to największy wzrost zaufania w lutowym rankingu). Nie ufa mu 18 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt proc.)

Zaufaniem nieco ponad jednej trzeciej respondentów cieszą się marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna (35 proc., w styczniu 33 proc.) oraz doradca prezydenta Tomasz Nałęcz (34 proc., w styczniu 32 proc.). Schetynie nie ufa 21 proc. respondentów (o 2 punkty proc. więcej niż przed miesiącem), a Nałęczowi 11 proc. (o 2 punkty proc. więcej niż w styczniu).

Kolejne miejsca w lutowym rankingu zajmują: minister obrony Bogdan Klich (29 proc. deklaracji zaufania; w styczniu 32 proc.), przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki (28 proc.; w styczniu 30 proc.) oraz liderka PJN Joanna Kluzik-Rostkowska (28 proc.; w styczniu 33 proc.).

Co czwarty badany darzy zaufaniem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza (25 proc.; spadek o 1 punkt proc., prawie tyle samo ufa szefowi doradców premiera Michałowi Boniemu (23 proc.; wzrost o 1 punkt proc.). W lutym Borusewiczowi nie ufało 10 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.), a Boniemu 13 proc. (wzrost o 3 punkty proc.).

Zaufaniem około jednej piątej badanych cieszą się minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski (20 proc.; wzrost o 3 punkty proc.), szef resortu finansów Jacek Rostowski (20 proc.; bez zmian w porównaniu ze styczniem), a także wicemarszałek Sejmu z ramienia SLD Jerzy Wenderlich (18 proc.; wzrost o 1 punkt proc.). Brak zaufania do ministra sprawiedliwości deklaruje 6 proc. badanych (bez zmian w porównaniu z poprzednik badaniem), ministrowi finansów nie ufa 15 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.), a Wenderlichowi 11 proc. (wzrost o 3 punkty proc.).

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak (PSL) cieszy się zaufaniem 15 proc. respondentów (spadek o 2 punkty proc.), a prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi, który został po raz pierwszy uwzględniony w badaniu, ufa 14 proc. badanych. Fedak nie ufa 12 proc. (spadek o 2 punkty proc.), a Seremetowi 5 proc.

Po 12 proc. badanych zadeklarowało zaufanie do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Dla ministra oznacza to wzrost zaufania o 2 punkty proc., a dla szefa klubu PiS o 1 punkt proc. Grabarczykowi nie ufa 28 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty proc.), a Błaszczakowi 19 proc. (wzrost o 5 punktów proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 3-9 lutego na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ranking zaufania: Napieralski przed Tuskiem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.