Rząd o zmianie struktury dowodzenia

Rząd o zmianie struktury dowodzenia
(fot. PAP/Jakub Kamiński)
PAP / slo

Rząd na posiedzeniu rozpoczętym we wtorek przed godz. 12 zajmie się reformą systemu dowodzenia i kierowania armią; projekt noweli ustawy o urzędzie ministra obrony zakłada m.in. powołanie dwóch połączonych dowództw zamiast odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych.

Główny cel proponowanej reformy systemu dowodzenia i kierowania polską armią to ujednolicenie struktur na czas wojny i pokoju.

Zamiast funkcjonujących obecnie dowództw Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych mają powstać dwa - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialne za ogólne dowodzenie całością sił zbrojnych w czasie pokoju, oraz Dowództwo Operacyjne RSZ, przejmujące dowodzenie w czasie kryzysów, wojny i - tak jak dzieje się obecnie - nad siłami wydzielonymi do misji zagranicznych.

Obecnie minister obrony kieruje armią za pośrednictwem szefa Sztabu Generalnego. Po reformie Sztab, uwolniony od zadań dowódczych, ma się skupić na planowaniu strategicznym, opracowywaniu programów wieloletniego rozwoju sił zbrojnych oraz doradzaniu ministrowi obrony, premierowi i prezydentowi w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności armii. Ministrowi mają jednakowo podlegać szef SGWP i dwaj najwyżsi dowódcy.

Założenia reformy opracowane wspólnie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego MON przyjęło w lipcu ub.r. W grudniu zaakceptowała je Rada Ministrów. Reforma była dwukrotnie tematem obrad RBN.

Głosy o potrzebie reformy pojawiały się od chwili wejścia Polski do NATO w 1999 r.; na potrzebę zmian wskazali autorzy pierwszego Strategicznego Przeglądu Obronnego przeprowadzonego w latach 2005-06.

Proponowana reforma budzi zastrzeżenia PiS. W grudniu ub.r. klub zarzucał, że projekt nie był konsultowany z Sejmem. Zdaniem PiS zakładana reforma jest sprzeczna z konstytucją, która wymaga, by prezydent mianował dowódców rodzajów sił zbrojnych; wiedzie do umniejszenia roli SGWP, który miałby się stać "przechowalnią generałów" niewygodnych dla rządzącej koalicji.

Rząd zajmie się ponadto projektem założeń ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Nowa regulacja ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o doświadczeniach na zwierzętach (z 2005 r.).

Ustawa ma określić warunki, w jakich powinny być trzymane zwierzęta doświadczalne, a także ustalić kwalifikacje, jakimi muszą legitymować się osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami, przeprowadzające doświadczenia, uśmiercające zwierzęta, a także osoby wchodzące w skład komisji etycznych oraz zatrudnione w biurze Naczelnego Inspektora Doświadczeń na Zwierzętach.

Nowa regulacja ma też m.in. "wskazać pochodzenie zwierząt poszczególnych gatunków, które mogą być wykorzystywane do celów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych.

Kolejny punkt posiedzenia rządu, to projekt założeń do ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią elektronizację części procedur administracyjnych, dzięki czemu - przekonuje resort gospodarki - pozwolą zaoszczędzić czas obywatelom i przedsiębiorcom oraz ułatwić załatwienie spraw urzędowych.

Projekt umożliwi elektronizację ok. 80 procedur administracyjnych określonych w 25 ustawach. Stanowi on pierwszy etap prac w tym zakresie.

Standaryzacja przebiegać będzie dwutorowo poprzez: wprowadzenie w drodze rozporządzenia wzoru pisma, który będzie miał moc powszechnie obowiązującą (prawnie wiążące wzory pism) albo wprowadzenie w przepisach zobowiązania organu do opracowania elektronicznego wzoru pisma, który będzie wykorzystywany w procedurze (elektroniczne wzory pism).

Prawnie wiążące wzory pism zostaną wprowadzone jedynie w przypadku skomplikowanych procedur lub gdy konieczne jest podanie dużej liczby danych we wniosku. Będą one również stosowane w sytuacji, gdy decyzja jest wydawana w procedurze stosowanej przez różne organy (rządowej administracji terenowej lub administracji samorządowej) oraz gdy wymagana jest duża liczba załączników do wniosku.

Z kolei jednolite w skali kraju elektroniczne wzory pism będą obowiązywały w przypadku formularzy o mniejszym stopniu złożoności, wymagających podania niewielu danych, zazwyczaj składanych bez załączników.

Kolejny punkt obrad Rady Ministrów to projekt noweli ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych. Zasadniczym celem projektu jest wprowadzenie możliwości restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w postaci m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rząd zajmie się też projektem noweli ustawy o nasiennictwie. Jej celem jest zmiana - z 30 września 2012 na 30 września 2013 - terminu wpisu do krajowego rejestru ok. 50 tradycyjnie uprawianych odmian sadowniczych, m.in. jabłoni i gruszy.

Rada Ministrów ma też zaopiniować poselski projekt noweli Kodeksu cywilnego (zgłoszony przez posłów Solidarnej Polski). Autorzy projektu proponują, aby brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku powodował przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

Obecnie jest tak, że jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia w terminie 6 miesięcy, to uznaje się, że przyjął spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste). Od tej reguły przewidziane są w obecnie obowiązującym prawie dwa wyjątki: gdy spadkobierca jest osobą niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych oraz gdy spadkobierca jest osobą prawną.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rząd o zmianie struktury dowodzenia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.