Rząd zajmie się projektem ws. wprowadzenia dodatkowej typu placówki dla osób bezdomnych

Rząd zajmie się projektem ws. wprowadzenia dodatkowej typu placówki dla osób bezdomnych
(fot. Srdjan Randjelovic / shutterstock.com)
PAP / kk

Rząd zajmie się we wtorek przygotowanym przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projektem, który zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Według obecnego harmonogramu obrad, projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej to jedyny projekt, jakim we wtorek zająć ma się rząd.

Projekt dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego typu placówki - schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Placówka taka ma udzielać tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, niezdolnym do samoobsługi, ale nie wymagającym całodobowej opieki, "a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej".

"Zaproponowana regulacja ma na celu wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych" - napisano w uzasadnieniu projektu.

O zmianę przepisów apelowały organizacje pozarządowe.

DEON.PL POLECA

Ponadto proponowane przepisy dopuszczają w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przyznanie tymczasowego schronienia (w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w takiej placówce, nie dłużej jednak niż 4 miesiące.

Projekt zakłada, że w przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osoba bezdomna nie będzie musiała podpisywać kontraktu socjalnego, aby zostać skierowana do tej placówki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tymczasowe schronienie jest udzielane osobom bezdomnym w trzech kategoriach placówek: noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Placówki te przeznaczone są dla osób zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Rząd zajmie się projektem ws. wprowadzenia dodatkowej typu placówki dla osób bezdomnych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.