Sejm skierował do komisji ustawę zakładającą wydłużenie stawek VAT 23 proc. i 8 proc. w następnym roku

Sejm skierował do komisji ustawę zakładającą wydłużenie stawek VAT 23 proc. i 8 proc. w następnym roku
(fot. shutterstock.com)
PAP / ml

Sejm nie poparł w środę wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy od podatku od towarów i usług, która uzależnia utrzymanie podwyższonych stawek VAT 8 i 23 proc. od osiągnięcia określonych wskaźników, a tym przedłuża obowiązywanie stawek co najmniej na 2019 rok.

Za zgłoszonym przez opozycję wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu było 177 posłów, przeciw 218, wstrzymało się trzech.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podwyższone stawki 8 i 23 proc., wprowadzone od 2011 roku, miały obowiązywać do końca 2018 roku.

Rządowy projekt zakłada, że stawki w wysokości 23 proc. i 8 proc., jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7 proc. i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4 proc. będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu do PKB.

Pierwszy z tych warunków zakłada, że dług publiczny pomniejszony o wartość gotówki, jaką resort ma na swoich rachunkach, będzie się utrzymywał powyżej 43 proc. PKB. Drugi warunek zakłada, że różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, do którego Polska zobowiązała się zmierzać, będzie większa niż 6 proc. PKB.

DEON.PL POLECA

"Priorytetem pośród podejmowanych w ostatnich latach działań było uszczelnienie systemu podatku VAT oraz poprawa jego ściągalności, przede wszystkim i w pierwszej kolejności poprzez eliminację oszustw i nadużyć podatkowych, prowadzących wprost do zmniejszenia dochodów budżetu państwa z tego podatku oraz powodujących zakłócenia konkurencji na rynku, skutkujące pogorszeniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów uczciwie wywiązujących się z obowiązków podatkowych. Podjęte w tym zakresie działania skutkują wymiernymi korzyściami, w tym zwiększeniem wpływów należnych budżetowi państwa środków, które mogą być przeznaczane na realizację zaplanowanej polityki społecznej i gospodarczej" - głosi uzasadnienie do projektu.

"Pamiętać przy tym należy, że podatek VAT jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa. Rozpatrując zatem możliwości ewentualnych zmian w systemie opodatkowania towarów i usług (w tym zmian wysokości stawek tego podatku), należy uwzględniać zarówno oddziaływanie takiego działania na konsumentów, jak i m.in. wpływ tych zmian na sytuację budżetu państwa, ocena zaś tego wpływu powinna uwzględniać wszelkie okoliczności i aspekty życia gospodarczego i społecznego, zarówno w dłuższej perspektywie czasowej, jak i szerokiej skali" - czytamy.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Sejm skierował do komisji ustawę zakładającą wydłużenie stawek VAT 23 proc. i 8 proc. w następnym roku
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.