Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa

Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa
(fot. PAP/Rafał Guz)
PAP / im

Rząd na rozpoczętym w środę o godz. 10.30 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem uchwały w sprawie przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, a także przygotowanym przez resort środowiska projektem nowej ustawy o odpadach.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa określa długoterminową wizję obszarów wiejskich w Polsce, wykraczającą poza rok 2020. Koncentruje się na pięciu celach: wzroście jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; poprawie warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzeniu ich izolacji przestrzennej; bezpieczeństwie żywnościowym; wzroście konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Ministrowie zajmą się dwoma projektami przygotowanymi przez Ministerstwo Środowiska. Pierwszy dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie i stanowi wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: tzw. dyrektywy ptasiej (dotyczącej ochrony dzikiego ptactwa) oraz tzw. dyrektywy siedliskowej (dotyczącej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Projekt zawiera zapisy regulujące obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami oraz organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Wprowadza m.in. zakaz zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.