Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa

Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa
(fot. PAP/Rafał Guz)
PAP / im

Rząd na rozpoczętym w środę o godz. 10.30 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem uchwały w sprawie przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, a także przygotowanym przez resort środowiska projektem nowej ustawy o odpadach.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa określa długoterminową wizję obszarów wiejskich w Polsce, wykraczającą poza rok 2020. Koncentruje się na pięciu celach: wzroście jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; poprawie warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzeniu ich izolacji przestrzennej; bezpieczeństwie żywnościowym; wzroście konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Ministrowie zajmą się dwoma projektami przygotowanymi przez Ministerstwo Środowiska. Pierwszy dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie i stanowi wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: tzw. dyrektywy ptasiej (dotyczącej ochrony dzikiego ptactwa) oraz tzw. dyrektywy siedliskowej (dotyczącej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Projekt zawiera zapisy regulujące obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami oraz organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Wprowadza m.in. zakaz zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.