Świętokrzyskie: pieniądze na wkład własny unijnych projektów dla niepełnosprawnych

Świętokrzyskie: pieniądze na wkład własny unijnych projektów dla niepełnosprawnych
(fot. Natee K Jindakum/shutterstock.com)
2 lata temu
PAP / ms

Organizacje pozarządowe w woj. świętokrzyskim będą mogły się starać o unijne dofinansowanie zadań dla osób niepełnosprawnych, nawet jeśli nie mają wkładu własnego na realizację projektów - zakłada umowa podpisana w piątek w Kielcach między urzędem marszałkowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z prezesem PFRON Marleną Maląg umowę na realizację programu "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością". Porozumienie zakłada, że organizacje pozarządowe będą się mogły starać o unijne dofinasowanie, nawet jeśli nie mają wkładu własnego na realizację projektów.

"Program jest dedykowany przede wszystkim dla organizacji pożytku publicznego na wkład własny do projektów. Jest to o tyle ważne, że Fundusz w swojej misji ma wspierać osoby niepełnosprawne i aktywizować je w dążeniu na otwarty rynek pracy. Ale musimy także pomagać organizacjom pozarządowym, które prowadzą takie zadania" - powiedziała prezes PFRON Marlena Maląg.

Dzięki podpisanemu porozumieniu PFRON będzie mógł sfinansować wkład własny wnioskodawców, czyli część kosztów, które musi ponieść podmiot realizujący dany projekt. W większości przypadków jest to od 5 do 15 proc. wartości projektu.

"Organizacja napisze wniosek na rzecz osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, musi być on sprawdzony pod względem formalnym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli jest dobry, trafia do PFRON-u, który ocenia, czy wszystko, co jest zawarte we wniosku, może być sfinansowane. Wtedy ten wkład własny będzie w całości pokrywany" - podkreśliła wicemarszałek Janik. Dodała, że kwota na wkłady własne do projektów nie jest z góry określona.

"W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie na ten rok mamy do wykorzystania 206 mln zł. Z większości tych środków osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać przez organizacje pozarządowe. Liczymy, że przyczyni się to do większego zainteresowania konkursami. Do tej pory organizacje często rezygnowały ze składania wniosków o dofinasowanie, ze względu na kłopoty ze zgromadzeniem wkładu własnego" - zaznaczyła wicemarszałek województwa.

Prezes świętokrzyskiego oddziału PFRON Andrzej Michalski dodał, że już można zaobserwować większe zainteresowanie udziałem w konkursach organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

"Zgłaszają się do nas pierwsi zainteresowani. Chodzi m.in. o projekty z zakresu usług asystenckich w ramach np. mieszkań treningowych, które mają na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Inne dotyczą zwiększenia kompetencji takich osób, współpracy z trenerem pracy czy fizjoterapeutą" - powiedział Michalski. Wyraził nadzieję, że dzięki tym działaniom zmniejszy się stopa bezrobocia wśród niepełnosprawnych. Aktualnie w woj. świętokrzyskim w powiatowych urzędach pracy jest zarejestrowanych 2771 osób niepełnosprawnych.

Region świętokrzyski jest drugim w kraju, w którym będzie realizowany program "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością". Na Podkarpaciu w jego ramach zrealizowano już 22 projekty.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Świętokrzyskie: pieniądze na wkład własny unijnych projektów dla niepełnosprawnych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.