Wicepremier Piotr Gliński przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Wicepremier Piotr Gliński przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego
(fot. PAP/Radek Pietruszka)
PAP / kk

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński został przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. We wtorek na tę funkcję powołał go prezydent Andrzej Duda.

Komitet ds. Pożytku Publicznego to nowa instytucja, która ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego. W składzie Komitetu znajdą się reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

"Jestem przekonany, że ta ustawa w sposób bardzo zdecydowany przyczyni się do tego, aby ta dziedzina funkcjonowania naszego państwa i polskich realiów ustrojowych działała jak najlepiej" - powiedział Duda.

Jak podkreślił prezydent, jest to niezwykle ważne dla rzeczywistej realizacji bardzo ważnej zasady ustrojowej, czyli zasady pomocniczości.

"Mówi ona, że sprawy powinny być załatwiane najlepiej przez samych obywateli, jak najbliżej obywateli. Dopiero wtedy, kiedy ten element obywatelski - z uwagi na charakter spraw, ich rozmiar, czy z uwagi na to jak bardzo są kosztowne - nie jest w stanie ich zrealizować, dopiero wówczas podmioty władzy publicznej powinny te sprawy przejmować. I temu właśnie służyć ma działalność organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych" - powiedział Duda.

DEON.PL POLECA

Prezydent podkreślił, że funkcja przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którą obejmuje wicepremier Gliński, jest bardzo ważna dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i realizacji zadań ustrojowych państwa oraz zadań publicznych.

"Cieszę się, że tę funkcję przejmuje na siebie pan, panie profesorze, z tego względu, że pan chyba ze wszystkich członków rządu ma w tej chwili największe doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu działalność. Zwłaszcza że jeszcze przed objęciem funkcji w rządzie, przed 2015 rokiem pan profesor prowadził działalność - i to przez cały szereg lat - w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, związanych z ochroną środowiska chociażby" - powiedział prezydent zwracając się do wicepremiera.

Wicepremier Piotr Gliński jest profesorem socjologii, wykładowcą akademickim; w latach 2005-2011 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od końca lat 70. związany jest z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN.

Od lat 80. prof. Gliński brał aktywny udział w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Jak podkreślił prezydent Duda, "trudno znaleźć osobę", która lepiej, niż prof. Gliński wypełniłaby zadanie przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wicepremier Piotr Gliński przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.