Wznowiono posiedzenie sejmu

Wznowiono posiedzenie sejmu
(fot. Lukas Plewnia / CC BY-SA 2.0 / flickr.com)
PAP / mg

Sejm, który w środę po godz. 9. wznowił posiedzenie, będzie kontynuował prace nad prezydenckim projektem ustawy rodzinnej, wydłużającym termin, w którym wykorzystać można urlop rodzicielski. Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowej ustawy o zgromadzeniach.

Rano Sejm będzie głosować nad zmianami w ustawie o finansach publicznych. Chodzi o włączenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do grupy jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową.

DEON.PL POLECAW porannym bloku głosowań posłowie będą też głosować nad projektem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Do projektu zgłoszono poprawki.

Zdecydują też, czy przesłać do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Posłowie zajmą się też prezydenckim projektem ustawy rodzinnej, który m.in. wydłuża termin, w którym wykorzystać można urlop rodzicielski, zwiększa też uprawnienia rodzicielskie ojców i daje rodzicom możliwość elastycznego czasu pracy.

Projekt m.in. ma ułatwić korzystanie z elastycznego czasu pracy. Przewiduje, że w sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek o wykonywanie pracy w elastycznej formie ze względu na obowiązki rodzinne, pracodawca będzie musiał go uwzględnić, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy. Dotyczy to pracy w zmniejszonym wymiarze czasu, według indywidualnego rozkładu czasu pracy, w tzw. ruchomym czasie pracy oraz stosowania skróconego tygodnia pracy.

W projekcie zaproponowano również zmiany dotyczące urlopów dla rodziców, m.in. włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) do urlopu rodzicielskiego (26 tygodni), ponieważ wyodrębnienie dwóch uprawnień o niemal identycznym charakterze niepotrzebnie komplikuje system urlopów. W efekcie funkcjonowałyby trzy urlopy: płatne - obowiązkowy macierzyński (20 tygodni), fakultatywny rodzicielski (32 tygodnie) i bezpłatny wychowawczy (36 miesięcy). W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu urlopy miałyby być odpowiednio dłuższe.

Posłowie będą też pracować nad rządowym projektem nowej ustawy o zgromadzeniach, który szczegółowo reguluje zasady organizowania zgromadzeń publicznych. Wprowadza on dwie rodzaje zgromadzeń: marsze oraz zgromadzenia stacjonarne, zwoływane spontanicznie. Przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt Prawa o zgromadzeniach ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. We wrześniu 2014 r. orzekł on, że niektóre przepisy obecnej ustawy są niekonstytucyjne.

W porządku obrad w środę są też trzy poselskie (PO, PiS i SLD) projekty dotyczące likwidacji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. BTE to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej (np. udzielony kredyt), lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenia takiej wierzytelności. Jeśli dana osoba nie wywiązuje się z umowy, bank wystawia BTE. Klauzulę wykonalności nadaje takiemu dokumentowi sąd i jest on wówczas podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej. W kwietniu br. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jednak konstytucyjność tego instrumentu.

Sejm wysłucha ponadto także sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., a ponadto informacji nt. działalności Narodowego Banku Polskiego oraz Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wznowiono posiedzenie sejmu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.