UE: 6 mld euro wydano niezgodnie z przepisami

UE: 6 mld euro wydano niezgodnie z przepisami
(fot. shutterstock.com)
Anna Widzyk / PAP / pk

Około 4,4 proc. pieniędzy z budżetu UE na 2014 r., czyli ponad 6 mld euro, wydano niezgodnie z przepisami - oszacował we wtorek Europejski Trybunał Obrachunkowy, kontrolujący unijne wydatki. Audytorzy zaapelowali o lepsze inwestowanie pieniędzy z budżetu Unii.

- UE musi lepiej inwestować swoje pieniądze, aby była w stanie sprostać wyzwaniom - powiedział szef ETO Vitor Caldeira, przedstawiając w Parlamencie Europejskim roczny raport audytorów. Dodał, że wydatki unijne muszą być lepiej dostosowane do priorytetów polityki.

Caldeira poinformował, że Trybunał zaaprobował rozliczenie z wykonania budżetu UE za 2014 rok, chociaż znalazł błędy w wydatkowaniu środków unijnych. - Ciągle zbyt wiele pieniędzy nie jest wydawanych prawidłowo - powiedział Caldeira.

Według ETO błędy dotyczyły 4,4 proc. płatności za 2014 rok. Trybunał zastrzega, że nie są to przypadki oszustw, ale przede wszystkim nieprawidłowości wynikające z niedociągnięć administracyjnych. W rozliczeniu za 2013 r. poziom błędów oszacowano na 4,5 proc.

Niedociągnięcia stwierdzono we wszystkich kontrolowanych państwach UE, w tym w Polsce. W swoim raporcie audytorzy podają przykłady nieprawidłowości. Dotyczą one np. wypłacenia środków unijnych beneficjentom, którzy nie kwalifikowali się do ich otrzymania, udzielania zamówień publicznych czy zawyżania powierzchni gruntów rolnych.

W raporcie ETO wskazano kilka przykładów nieprawidłowości z Polski. Opisano m.in. przypadek centrum szkoleniowego, które organizowało szkolenia i świadczyło usługi doradcze 50 małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku. W tym celu zatrudniono cztery osoby, z których żadna nie miała odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie. Dlatego koszty ich zatrudnienia nie powinny zostać sfinansowane ze środków unijnych. Tymczasem centrum szkoleniowe zrealizowało 84 projekty, dofinansowane przez UE na kwotę 17 mln euro.

Audytorzy wskazują także, że wykorzystanie unijnych środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych nie jest wystarczające. Na koniec ub. roku absorpcja funduszy przewidzianych w wieloletnim budżecie na lata 2007-2013 r. wynosiła ok. 77 proc. (wypłacono 309,5 mld euro z przewidzianej kwoty 403 mld euro). Według raportu ETO w poszczególnych krajach UE wskaźnik wykorzystania unijnych funduszy sięga od 50 proc. do 92 proc.

Z ogólnej kwoty 93,5 mld euro niewykorzystanych zobowiązań w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE ponad połowa (54,9 mld) przypada na pięć państw: Czechy, Hiszpanię, Polskę, Rumunię i Włochy. Obecność Polski w tej grupie krajów związana jest m.in. z tym, że kraj jest największym odbiorcą unijnych funduszy strukturalnych. W ujęciu procentowym wykorzystanie unijnych środków w Polsce jest wyższe od średniej unijnej (ponad 80 proc. według wykresu ETO).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

UE: 6 mld euro wydano niezgodnie z przepisami
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.