KAI/mk
Swoją śmiercią z komorze gazowej obozu zagłady Auschwitz-Birkenau św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein przypieczętowała "pakt małżeński z Chrystusem ukrzyżowanym, do którego przygotowała się jako mądra dziewica" - mówił kard. Michael Czerny podczas mszy św. w 80. rocznicę śmierci karmelitańskiej zakonnicy.
Swoją śmiercią z komorze gazowej obozu zagłady Auschwitz-Birkenau św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein przypieczętowała "pakt małżeński z Chrystusem ukrzyżowanym, do którego przygotowała się jako mądra dziewica" - mówił kard. Michael Czerny podczas mszy św. w 80. rocznicę śmierci karmelitańskiej zakonnicy.
KAI / tk
- Budujmy relacje międzyludzkie w świecie zatrutym nienawiścią - zachęcił kard. Michael Czerny podczas czuwania modlitewnego, które wczoraj wieczorem poprzedziło "Marszu dla Pokoju i Braterstwa Perugia-Asyż", który dziś odbywa się we Włoszech.
- Budujmy relacje międzyludzkie w świecie zatrutym nienawiścią - zachęcił kard. Michael Czerny podczas czuwania modlitewnego, które wczoraj wieczorem poprzedziło "Marszu dla Pokoju i Braterstwa Perugia-Asyż", który dziś odbywa się we Włoszech.
KAI / tk
O solidarności papieża Franciszka i Stolicy Apostolskiej z narodem ukraińskim zapewnił wczoraj wieczorem w Użgorodzie, na Zakarpaciu p.o. prefekta Dykasterii ds. Służby Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Michael Czerny SJ.
O solidarności papieża Franciszka i Stolicy Apostolskiej z narodem ukraińskim zapewnił wczoraj wieczorem w Użgorodzie, na Zakarpaciu p.o. prefekta Dykasterii ds. Służby Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Michael Czerny SJ.
KAI / kb
"Trwa Wielki Post, a my musimy zadać sobie pytanie, co sami wnosimy do wojennej rzeczywistości poprzez nasze życie, nasze myślenie, nasze działania." - mówił kard. Michael Czerny podczas spotkania z uchodźcami i służbami charytatywnymi na Dworcu Wschodnim w Budapeszcie.
"Trwa Wielki Post, a my musimy zadać sobie pytanie, co sami wnosimy do wojennej rzeczywistości poprzez nasze życie, nasze myślenie, nasze działania." - mówił kard. Michael Czerny podczas spotkania z uchodźcami i służbami charytatywnymi na Dworcu Wschodnim w Budapeszcie.
KAI / pk
Kard. Michael Czerny wskazał, że katastrofa wulkaniczna na Pacyfiku skłania do poważnego zastanowienia się nad dwoma iluzjami, które towarzyszą nam w codzienności: pierwsza z nich dotyczy przekonania, że pozostaniemy zawsze zdrowi w zranionym i chorym świecie, natomiast druga wyraża się w poczuciu bycia niemal wszechmocnym wobec natury i świata.
Kard. Michael Czerny wskazał, że katastrofa wulkaniczna na Pacyfiku skłania do poważnego zastanowienia się nad dwoma iluzjami, które towarzyszą nam w codzienności: pierwsza z nich dotyczy przekonania, że pozostaniemy zawsze zdrowi w zranionym i chorym świecie, natomiast druga wyraża się w poczuciu bycia niemal wszechmocnym wobec natury i świata.
PAP/mk
Kardynał Michael Czerny z Kanady stanął tymczasowo na czele Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, zastępując kardynała Petera Turksona z Ghany, którego dymisję przyjął papież Franciszek.
Kardynał Michael Czerny z Kanady stanął tymczasowo na czele Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, zastępując kardynała Petera Turksona z Ghany, którego dymisję przyjął papież Franciszek.
KAI / pk
"Synodalność to sposób, w jaki Kościół powierza współodpowiedzialność wszystkim swoim członkom, uznaje ich charyzmaty i posługi oraz wzmacnia więzi braterskiej miłości. Nie jest ona zwykłym proces decyzyjnym, ale podstawową cechą tożsamości kościelnej". Taką opinię wyraził kard. Michael Czerny, podsekretarz Sekcji ds. emigrantów i uchodźców w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, w artykule opublikowanym w ostatnim numerze pisma "La Civiltà Cattolica". Podjął w nim temat synodalności w Kościele i w nauczaniu Papieża Franciszka.
"Synodalność to sposób, w jaki Kościół powierza współodpowiedzialność wszystkim swoim członkom, uznaje ich charyzmaty i posługi oraz wzmacnia więzi braterskiej miłości. Nie jest ona zwykłym proces decyzyjnym, ale podstawową cechą tożsamości kościelnej". Taką opinię wyraził kard. Michael Czerny, podsekretarz Sekcji ds. emigrantów i uchodźców w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, w artykule opublikowanym w ostatnim numerze pisma "La Civiltà Cattolica". Podjął w nim temat synodalności w Kościele i w nauczaniu Papieża Franciszka.
Łukasz Sośniak SJ / KAI / kk
Kard. Michael Czerny z watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka wziął udział w wirtualnej konferencji z udziałem młodzieży na Uniwersytecie Sophia w Tokio. Tematem spotkania była sytuacja migrantów i uchodźców w czasach pandemii oraz wyzwania stojące przed młodym pokoleniem w związku ze wzrostem migracji.
Kard. Michael Czerny z watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka wziął udział w wirtualnej konferencji z udziałem młodzieży na Uniwersytecie Sophia w Tokio. Tematem spotkania była sytuacja migrantów i uchodźców w czasach pandemii oraz wyzwania stojące przed młodym pokoleniem w związku ze wzrostem migracji.
Krzysztof Bronk / KAI / kk
Podczas aktualnej pandemii wszyscy staramy się przetrzymać obecny kryzys. W encyklice "Fratelli tutti" Papież pokazuje nam jednak, że to nie wystarczy. Ogromne rzesze ludzi ubogich nie chcą jedynie powrotu do tego, co było przed pandemią.
Podczas aktualnej pandemii wszyscy staramy się przetrzymać obecny kryzys. W encyklice "Fratelli tutti" Papież pokazuje nam jednak, że to nie wystarczy. Ogromne rzesze ludzi ubogich nie chcą jedynie powrotu do tego, co było przed pandemią.
KAI / jb
"Trzeba pobudzić w sobie takie uczucie, aby w pełni docenić «Fratelli tutti»" - twierdzi kard. Czerny.
"Trzeba pobudzić w sobie takie uczucie, aby w pełni docenić «Fratelli tutti»" - twierdzi kard. Czerny.
kard. Michael Czerny SJ
Lokalne działania, które są podejmowane jako wsparcie dla przesiedlonych, przyczyniają się do dobrobytu całej społeczności.
Lokalne działania, które są podejmowane jako wsparcie dla przesiedlonych, przyczyniają się do dobrobytu całej społeczności.
KAI / pk
"Jesteśmy wezwani do połączenia sił i pokonania zjawiska, które dotyczy każdego społeczeństwa i każdego człowieka" - powiedział kard. Michael Czerny, który z woli Papieża zajmuje się migrantami i uchodźcami.
"Jesteśmy wezwani do połączenia sił i pokonania zjawiska, które dotyczy każdego społeczeństwa i każdego człowieka" - powiedział kard. Michael Czerny, który z woli Papieża zajmuje się migrantami i uchodźcami.
"Tygodnik Powszechny" / kk
„Co powiedziałby papież Wojtyła o wyzwaniach, przed jakimi stoi dziś Kościół? Czy mówiłby, że chrześcijaństwo to skarb, który należy chronić w naszych europejskich strefach komfortu?" - pyta Polaków kardynał.
„Co powiedziałby papież Wojtyła o wyzwaniach, przed jakimi stoi dziś Kościół? Czy mówiłby, że chrześcijaństwo to skarb, który należy chronić w naszych europejskich strefach komfortu?" - pyta Polaków kardynał.
KAI / pp
Jego dziadkowie mieli korzenie żydowskie, mama przyszłego kardynała w czasie II wojny światowej trafiła do obozu koncentracyjnego. Po jej uwolnieniu rodzina postanowiła uciec do Kanady.
Jego dziadkowie mieli korzenie żydowskie, mama przyszłego kardynała w czasie II wojny światowej trafiła do obozu koncentracyjnego. Po jej uwolnieniu rodzina postanowiła uciec do Kanady.