5 miesięcy temu
KAI / jb
„Głoszenie Ewangelii nie czerpie swej skuteczności z naszych elokwentnych słów, ale z mocy krzyża” – przypomniał Ojciec Święty podczas porannej Mszy św. Krzyżma sprawowanej przy Ołtarzu Katedry w bazylice watykańskiej.
„Głoszenie Ewangelii nie czerpie swej skuteczności z naszych elokwentnych słów, ale z mocy krzyża” – przypomniał Ojciec Święty podczas porannej Mszy św. Krzyżma sprawowanej przy Ołtarzu Katedry w bazylice watykańskiej.
1 rok temu
dominikanie.pl / kk
Kiedy zaczyna się Triduum? Na czym polega mandatum? Czym jest olej, który pozwala wyślizgnąć się z rąk szatanowi? Odpowiadają ojcowie z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.
Kiedy zaczyna się Triduum? Na czym polega mandatum? Czym jest olej, który pozwala wyślizgnąć się z rąk szatanowi? Odpowiadają ojcowie z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.
W kazaniu wygłoszonym w Wielki Czwartek w tarnowskiej katedrze, biskup Andrzej Jeż przywołał fałszywą wypowiedź zawartą w antysemickim tekście. Jakie z tego dobro?
W kazaniu wygłoszonym w Wielki Czwartek w tarnowskiej katedrze, biskup Andrzej Jeż przywołał fałszywą wypowiedź zawartą w antysemickim tekście. Jakie z tego dobro?
2 lata temu
KAI / ms
Jerozolimskie uroczystości Wielkiego Czwartku 18 kwietnia rozpoczęła poranna Msza Krzyżma i wspomnienia Wieczerzy Pańskiej z umyciem nóg, odprawiana w Bazylice Bożego Grobu.
Jerozolimskie uroczystości Wielkiego Czwartku 18 kwietnia rozpoczęła poranna Msza Krzyżma i wspomnienia Wieczerzy Pańskiej z umyciem nóg, odprawiana w Bazylice Bożego Grobu.
2 lata temu
PAP / pk
Z bólem musimy przyznać, że są powody, dla których musimy się wstydzić za niektóre występki naszych braci. Nieliczne, ale zawsze o każdy przypadek za dużo - mówił w sanktuarium Bożego Miłosierdzia metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.
Z bólem musimy przyznać, że są powody, dla których musimy się wstydzić za niektóre występki naszych braci. Nieliczne, ale zawsze o każdy przypadek za dużo - mówił w sanktuarium Bożego Miłosierdzia metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.
2 lata temu
KAI / pk
Naszą odpowiedzią na krytykę Kościoła musi być klarowna postawa, przejrzystość oraz gorliwość duszpasterska i gotowość do służby - powiedział kard. Kazimierz Nycz do ponad 300 kapłanów zgromadzonych w archikatedrze warszawskiej na Mszy św. Krzyżma.
Naszą odpowiedzią na krytykę Kościoła musi być klarowna postawa, przejrzystość oraz gorliwość duszpasterska i gotowość do służby - powiedział kard. Kazimierz Nycz do ponad 300 kapłanów zgromadzonych w archikatedrze warszawskiej na Mszy św. Krzyżma.
2 lata temu
KAI / pk
O konieczności dążenia do świętości i potrzebie modlitwy wstawienniczej za powierzony sobie lud przypomniał Ojciec Święty sprawując Mszę Krzyżma w bazylice watykańskiej z duchownymi diecezji rzymskiej a także innych diecezji świata przebywających dziś w Wiecznym Mieście.
O konieczności dążenia do świętości i potrzebie modlitwy wstawienniczej za powierzony sobie lud przypomniał Ojciec Święty sprawując Mszę Krzyżma w bazylice watykańskiej z duchownymi diecezji rzymskiej a także innych diecezji świata przebywających dziś w Wiecznym Mieście.
3 lata temu
KAI / sz
Służba ludziom młodym i członkom wspólnot, towarzyszenie osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych, duszpasterskie zaangażowanie i otwartość, a nie marazm - podkreślali biskupi podczas wielkoczwartkowych Mszy świętych Krzyżma, mówiąc o współczesnych wymaganiach stawianych kapłanom.
Służba ludziom młodym i członkom wspólnot, towarzyszenie osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych, duszpasterskie zaangażowanie i otwartość, a nie marazm - podkreślali biskupi podczas wielkoczwartkowych Mszy świętych Krzyżma, mówiąc o współczesnych wymaganiach stawianych kapłanom.
3 lata temu
KAI / sz
Medytacja, modlitwa i adoracja to nie formy ucieczki przed pracą duszpasterską, lecz jej nieodzowne centrum, abyśmy się uczyli stawać osobami prawdziwie duchownymi - mówił abp Wiktor Skworc, który sprawował przed południem Mszę św. Krzyżma świętego w katowickiej archikatedrze.
Medytacja, modlitwa i adoracja to nie formy ucieczki przed pracą duszpasterską, lecz jej nieodzowne centrum, abyśmy się uczyli stawać osobami prawdziwie duchownymi - mówił abp Wiktor Skworc, który sprawował przed południem Mszę św. Krzyżma świętego w katowickiej archikatedrze.
3 lata temu
KAI / Maskacjusz / sz
Bądźcie działaniem Chrystusa, Jego słowem, Jego obecnością. Przestańcie robić rzeczy dla Niego, w których On się kompletnie nie odnajdzie. My się musimy odnajdywać w Jego myśleniu, w Jego działaniu, w Jego życiu - powiedział abp Grzegorz Ryś 29 marca w archikatedrze łódzkiej podczas Mszy Krzyżma Świętego.
Bądźcie działaniem Chrystusa, Jego słowem, Jego obecnością. Przestańcie robić rzeczy dla Niego, w których On się kompletnie nie odnajdzie. My się musimy odnajdywać w Jego myśleniu, w Jego działaniu, w Jego życiu - powiedział abp Grzegorz Ryś 29 marca w archikatedrze łódzkiej podczas Mszy Krzyżma Świętego.
3 lata temu
Maskacjusz / sz
Abp Grzegorz Ryś poprosił o to wszystkich kapłanów zebranych w katedrze na Mszy Krzyżma. Chodzi o pieniądze. "Proszę prezbiterium nie pominąć, bo byłby to grzech ciężki' - powiedział.
Abp Grzegorz Ryś poprosił o to wszystkich kapłanów zebranych w katedrze na Mszy Krzyżma. Chodzi o pieniądze. "Proszę prezbiterium nie pominąć, bo byłby to grzech ciężki' - powiedział.
3 lata temu
KAI / sz
Bądźmy razem, służebni wobec Kościoła i w Kościele, który jest służebny wobec świata. Nie zaniedbujmy w sobie charyzmatu, który został nam dany - mówił dziś kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy Krzyżma odprawianej w archikatedrze warszawskiej z udziałem kapłanów z archidiecezji.
Bądźmy razem, służebni wobec Kościoła i w Kościele, który jest służebny wobec świata. Nie zaniedbujmy w sobie charyzmatu, który został nam dany - mówił dziś kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy Krzyżma odprawianej w archikatedrze warszawskiej z udziałem kapłanów z archidiecezji.
3 lata temu
KAI / sz
"Chrystus, wybierając kapłana, zanurzył go do końca w swoim kapłaństwie. Dlatego kapłan, jako alter Christus, jest wykąpany w łasce Bożej, jest wykąpany w miłości Jezusa Chrystusa, jest wykąpany w Jego niepojętej kapłańskiej mocy. Stąd, Jezus pragnie mu tylko nogi obmyć. Czeka więc, abym jako kapłan pozwolił Mu obmyć swoje nogi" - mówił abp Tadeusz Wojda do kapłanów zebranych w białostockiej archikatedrze na Mszy św. Krzyżma.
"Chrystus, wybierając kapłana, zanurzył go do końca w swoim kapłaństwie. Dlatego kapłan, jako alter Christus, jest wykąpany w łasce Bożej, jest wykąpany w miłości Jezusa Chrystusa, jest wykąpany w Jego niepojętej kapłańskiej mocy. Stąd, Jezus pragnie mu tylko nogi obmyć. Czeka więc, abym jako kapłan pozwolił Mu obmyć swoje nogi" - mówił abp Tadeusz Wojda do kapłanów zebranych w białostockiej archikatedrze na Mszy św. Krzyżma.
3 lata temu
KAI / pk
Ewangelia musi być treścią naszego kapłańskiego życia - powiedział abp Marek Jędraszewski, który w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przewodniczył Mszy św. krzyżma.
Ewangelia musi być treścią naszego kapłańskiego życia - powiedział abp Marek Jędraszewski, który w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przewodniczył Mszy św. krzyżma.
Sylwia Wysocka / PAP / ml
Ksiądz musi wyróżniać się postawą godności, ale też zdolności do wstydu - powiedział papież Franciszek podczas mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, w uroczystość ustanowienia sakramentu kapłaństwa.
Ksiądz musi wyróżniać się postawą godności, ale też zdolności do wstydu - powiedział papież Franciszek podczas mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, w uroczystość ustanowienia sakramentu kapłaństwa.
KAI / ml
"Przyjmijmy z godnością, która potrafi się zawstydzić Miłosierdzie w zranionym ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa, i prośmy Go, aby nas obmył z wszelkiego grzechu i uwolnił nas od wszelkiego zła. Oraz z łaską Ducha Świętego podejmijmy trud przekazania Bożego miłosierdzia wszystkim ludziom" - powiedział papież Franciszek do kapłanów podczas porannej Mszy Krzyżma w bazylice watykańskiej.
"Przyjmijmy z godnością, która potrafi się zawstydzić Miłosierdzie w zranionym ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa, i prośmy Go, aby nas obmył z wszelkiego grzechu i uwolnił nas od wszelkiego zła. Oraz z łaską Ducha Świętego podejmijmy trud przekazania Bożego miłosierdzia wszystkim ludziom" - powiedział papież Franciszek do kapłanów podczas porannej Mszy Krzyżma w bazylice watykańskiej.
6 lat temu
KAI / kn
Bp Andrzej Czaja podczas Mszy Krzyżma w opolskiej katedrze przypomniał kapłanom, że "ten rok przeżywamy pod hasłem: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Bp Andrzej Czaja podczas Mszy Krzyżma w opolskiej katedrze przypomniał kapłanom, że "ten rok przeżywamy pod hasłem: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
6 lat temu
KAI / ptt
Słowa Chrystusa "Duch Pański nade Mną, ponieważ Mnie namaścił i posłał" odnoszą się do wszystkich ludzi. Wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. Niektórych z nas Jezus ustanawia kapłanami w sposób szczególny, po to, byśmy służyli całemu ludowi Bożemu - powiedział kard. Kazimierz Nycz.
Słowa Chrystusa "Duch Pański nade Mną, ponieważ Mnie namaścił i posłał" odnoszą się do wszystkich ludzi. Wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. Niektórych z nas Jezus ustanawia kapłanami w sposób szczególny, po to, byśmy służyli całemu ludowi Bożemu - powiedział kard. Kazimierz Nycz.
KAI / ptt
O znaczeniu zmęczenia w życiu duchownych mówił Franciszek podczas Mszy św. Krzyżma, sprawowanej w bazylice watykańskiej. "Proszę was módlmy się o łaskę nauczenia się być zmęczonymi, ale dobrze zmęczonymi!" - powiedział papież. Podobnie jak wszyscy biskupi świata Ojciec Święty przewodniczył uroczystemu odnowieniu przez nich przyrzeczeń kapłańskich.
O znaczeniu zmęczenia w życiu duchownych mówił Franciszek podczas Mszy św. Krzyżma, sprawowanej w bazylice watykańskiej. "Proszę was módlmy się o łaskę nauczenia się być zmęczonymi, ale dobrze zmęczonymi!" - powiedział papież. Podobnie jak wszyscy biskupi świata Ojciec Święty przewodniczył uroczystemu odnowieniu przez nich przyrzeczeń kapłańskich.
KAI / ptt
O znaczeniu zmęczenia w życiu duchownych mówił Franciszek podczas Mszy św. Krzyżma, sprawowanej w bazylice watykańskiej. "Prośmy o łaskę abyśmy byli zmęczonymi, dobrze zmęczonymi!" - powiedział papież. Podobnie jak wszyscy biskupi świata Ojciec Święty przewodniczył uroczystemu odnowieniu przez nich przyrzeczeń kapłańskich.
O znaczeniu zmęczenia w życiu duchownych mówił Franciszek podczas Mszy św. Krzyżma, sprawowanej w bazylice watykańskiej. "Prośmy o łaskę abyśmy byli zmęczonymi, dobrze zmęczonymi!" - powiedział papież. Podobnie jak wszyscy biskupi świata Ojciec Święty przewodniczył uroczystemu odnowieniu przez nich przyrzeczeń kapłańskich.