KAI / kk
Pochodzący ze Słowacji ks. Martin Michalíček został nowym zastępcą sekretarza generalnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Zastąpił na tym stanowisku ks. Michela Remery z Holandii. Swą funkcję 43-letni ks. Michalíček będzie pełnił przez pięcioletnią kadencję.
Pochodzący ze Słowacji ks. Martin Michalíček został nowym zastępcą sekretarza generalnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Zastąpił na tym stanowisku ks. Michela Remery z Holandii. Swą funkcję 43-letni ks. Michalíček będzie pełnił przez pięcioletnią kadencję.
PAP / pk
Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) przygotowuje sympozjum nt. duszpasterskiego towarzyszenia ludziom młodych. Odbędzie się on wiosną 2017 r. w Barcelonie.
Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) przygotowuje sympozjum nt. duszpasterskiego towarzyszenia ludziom młodych. Odbędzie się on wiosną 2017 r. w Barcelonie.
KAI / kn
Ponad 40 biskupów wschodniokatolickich z 14 krajów naszego kontynentu rozpoczęło 4 czerwca w Pradze swe doroczne spotkanie, organizowane pod patronatem Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
Ponad 40 biskupów wschodniokatolickich z 14 krajów naszego kontynentu rozpoczęło 4 czerwca w Pradze swe doroczne spotkanie, organizowane pod patronatem Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
PAP / mh
Do współpracy pomiędzy poszczególnymi episkopatami na rzecz owocnej ewangelizacji, bycia głosem prorockim w każdym ze społeczeństw naszego kontynentu, a także odnowienia duszpasterstwa rodzinnego zachęcił Ojciec Święty biskupów Europy. Papież przyjął dziś przewodniczących poszczególnych episkopatów, uczestniczących w sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). W gronie tym był przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Franciszek nie wygłosił przygotowanego przemówienia, ale przekazał obecnym jego tekst.
Do współpracy pomiędzy poszczególnymi episkopatami na rzecz owocnej ewangelizacji, bycia głosem prorockim w każdym ze społeczeństw naszego kontynentu, a także odnowienia duszpasterstwa rodzinnego zachęcił Ojciec Święty biskupów Europy. Papież przyjął dziś przewodniczących poszczególnych episkopatów, uczestniczących w sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). W gronie tym był przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Franciszek nie wygłosił przygotowanego przemówienia, ale przekazał obecnym jego tekst.
KAI / kn
Przewodniczący konferencji episkopatu Albanii abp Angelo Massafra został wybrany nowym wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
Przewodniczący konferencji episkopatu Albanii abp Angelo Massafra został wybrany nowym wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
KAI / drr
"Bóg i państwo: Europa między świeckością i laicyzmem" - taki jest przewodni temat tegorocznego zgromadzenia plenarnego przewodniczących konferencji episkopatu państw Europy. Rozpoczyna się ono w Bratysławie i potrwa do niedzieli 6 października.
"Bóg i państwo: Europa między świeckością i laicyzmem" - taki jest przewodni temat tegorocznego zgromadzenia plenarnego przewodniczących konferencji episkopatu państw Europy. Rozpoczyna się ono w Bratysławie i potrwa do niedzieli 6 października.
KAI / slo
W Europie daje się zauważyć wzrastającą tendencję polegającą na tym, że na drodze prawnej chce się na nowo podać w wątpliwość fundamentalne wartości i prawa kultury oraz społeczeństwa. Pisze o tym Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) powołując się na opublikowany raport Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie za rok 2012.
W Europie daje się zauważyć wzrastającą tendencję polegającą na tym, że na drodze prawnej chce się na nowo podać w wątpliwość fundamentalne wartości i prawa kultury oraz społeczeństwa. Pisze o tym Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) powołując się na opublikowany raport Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie za rok 2012.
KAI / drr
Z okazji obchodzonego dziś "Dnia Europy" biskupi naszego kontynentu wezwali jego mieszkańców by nie tracili nadziei, będąc świadomymi, że jak stwierdził bł. Jan Paweł II "Jezus Chrystus jest źródłem nadziei dla Europy".
Z okazji obchodzonego dziś "Dnia Europy" biskupi naszego kontynentu wezwali jego mieszkańców by nie tracili nadziei, będąc świadomymi, że jak stwierdził bł. Jan Paweł II "Jezus Chrystus jest źródłem nadziei dla Europy".
KAI / im
Pod znakiem wyzwań, przed jakimi stoi dziś Europa, przebiegał drugi dzień zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Obraduje ono w Sankt Gallen w Szwajcarii w dniach 27-30 września. 28 września uczestnicy spotkania wysłuchali trzech wprowadzeń, wskazujących na wymiar gospodarczy, polityczno-prawny i filozoficzno-duchowy kryzysu, jaki panuje obecnie w Europie.
Pod znakiem wyzwań, przed jakimi stoi dziś Europa, przebiegał drugi dzień zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Obraduje ono w Sankt Gallen w Szwajcarii w dniach 27-30 września. 28 września uczestnicy spotkania wysłuchali trzech wprowadzeń, wskazujących na wymiar gospodarczy, polityczno-prawny i filozoficzno-duchowy kryzysu, jaki panuje obecnie w Europie.
KAI / drr
Nowa ewangelizacja była głównym tematem dorocznego zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Odbyło się ono w stolicy Albanii, Tiranie w dniach 29 września - 2 października. Wzięli w nim udział przewodniczący konferencji episkopatu krajów naszego kontynentu, w tym abp Józef Michalik. Był też obecny bp Wojciech Polak, kierujący Europejską Służbą Powołań.
Nowa ewangelizacja była głównym tematem dorocznego zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Odbyło się ono w stolicy Albanii, Tiranie w dniach 29 września - 2 października. Wzięli w nim udział przewodniczący konferencji episkopatu krajów naszego kontynentu, w tym abp Józef Michalik. Był też obecny bp Wojciech Polak, kierujący Europejską Służbą Powołań.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / slo
W Albanii dobiegają końca obrady przewodniczących episkopatów naszego kontynentu. Ich główny temat to nowa ewangelizacja. Wczoraj uczestnicy odbywającej się w Tiranie sesji plenarnej wybrali na pięcioletnią kadencję (2011-2016) nowe prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
W Albanii dobiegają końca obrady przewodniczących episkopatów naszego kontynentu. Ich główny temat to nowa ewangelizacja. Wczoraj uczestnicy odbywającej się w Tiranie sesji plenarnej wybrali na pięcioletnią kadencję (2011-2016) nowe prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
KAI / drr
Stosunki Kościoła z instytucjami Unii Europejskiej, sprawa Romów w Europie jako problem duszpasterski i polityczny, wyzwanie duszpasterskie, jakie stanowią dla Kościoła sekty oraz utworzenie Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie – to główne tematy trzeciego dnia obrad zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
Stosunki Kościoła z instytucjami Unii Europejskiej, sprawa Romów w Europie jako problem duszpasterski i polityczny, wyzwanie duszpasterskie, jakie stanowią dla Kościoła sekty oraz utworzenie Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie – to główne tematy trzeciego dnia obrad zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).