Jezus jest "chlebem życia", danym wszystkim. Niestety nie wszyscy go przyjmują

Jezus jest "chlebem życia", danym wszystkim. Niestety nie wszyscy go przyjmują
Fot. Deposithotos

Tłum, a zwłaszcza faryzeusze nie rozpoznają boskiego pochodzenia Pana. Tekst, który rozważamy ma wiele poziomów lektury. Każde słowo, każdy obraz wyraża wielość treści, a ostatecznie wyraża Innego - Boga.

Słowo na dziś (J 6,52-59)

Z Ewangelii wg św. Jana: Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

DEON.PL POLECAKomentarz do Ewangelii (19 kwietnia 2024 roku)

Papież Franciszek zachęca, by komentarze do ewangelii, homilie były krótkie i przemawiały do serca: niech to będzie jeden obraz, jedna myśl i jedna emocja. Zakończymy wezwaniem do modlitwy prośby i dziękczynienia.

Obraz: Jesteśmy w dalszym ciągu w trakcie wydarzeń będących następstwem cudu rozmnożenia chleba, sporów, jakie z tego wyniknęły i prawd wiary, jakie Jezus przekazuje uczestnikom. Oczyma wyobraźni zobaczę miejsca, ludzi, wydarzenia. Posłucham z wiarą wypowiadanych słów.

Myśl: Jezus przekonuje swoich słuchaczy do tego, że On jest "chlebem życia", danym wszystkim, choć nie wszyscy go przyjmują z wiarą. Tłum, a zwłaszcza faryzeusze nie rozpoznają jednak boskiego pochodzenia Pana. Tekst, który rozważamy ma wiele poziomów lektury. Każde słowo, każdy obraz wyraża wielość treści, a ostatecznie wyraża Innego - Boga. Może też jednak być odczytywany jako przekaz eucharystyczny. Dla czytelnika chrześcijańskiego jest "homilią eucharystyczną", gdzie Ciało Jezusa nie jest "metaforą", a rzeczywistym ciałem i krwią Syna Człowieczego, Eucharystią.

Emocja: "Sprzeczali się między sobą". Najpierw było "szemranie", teraz dyskusja się zaostrza i dochodzi do sporu. Mamy tu do czynienia ze "skandalem wcielenia". Jezus jest Bogiem i człowiekiem, Słowem i ciałem. Żadna z Jego natur nie może być umniejszona ani pominięta.

Wezwanie: Poproszę o łaskę spożywania Ciała i Krwi Pańskiej. Podziękuję za to, że On ciągle daje się nam w Eucharystii. Uczynię jakiś gest ofiarowania i uwielbienia.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wit Chlondowski OFM

Każdego dnia przeżywamy wiele napięć i stresów. Czujemy się przeciążeni i osamotnieni. Bywa, że nie rozumiemy tego, co dzieje się w nas samych. Zmienność uczuć, codzienne doświadczenia, nieuporządkowana historia życia… To wszystko wpływa nie tylko...

Skomentuj artykuł

Jezus jest "chlebem życia", danym wszystkim. Niestety nie wszyscy go przyjmują
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.