Wytyczał nowe trendy apostolatu społecznego – św. Leonard Murialdo

Wytyczał nowe trendy apostolatu społecznego – św. Leonard Murialdo
Św. Leonard Murialdo, założyciel Kongregacji św. Józefa - Franco56, CC BY-SA 3.0 www.creativecommons.org, via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

Mimo młodzieńczego kryzysu wiary, wspominany 30 marca św. Leonard Murialdo, odnalazł swoją drogę, swoje powołanie i konsekwentnie go realizował. Podejmował wiele inicjatyw, które odpowiadały na wyzwania epoki, ale też wytyczał nowe trendy i nowe perspektywy dla obecności katolików w przestrzeni społecznej.

Urodził się w 1828 roku w Turynie. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Miał ośmioro rodzeństwa, siedem sióstr i brata. Kiedy miał osiem lat, wysłano go do szkoły Księży Pijarów w Savonie. Mieszkał tam w internacie. Gdy miał 16 lat przeżył głęboki kryzys egzystencjalny i duchowy. Powrócił do Turynu i tu kontynuował naukę.

Św. Leonard Murialdo i Józef Cottolengo

Po kilku miesiącach i po odbyciu spowiedzi z całego życia odkrył – jak sam wspomina – bezmiar Bożego miłosierdzia. Wtedy też podjął decyzję, że w odpowiedzi na miłość Boga, sam odpowie miłością i zostanie kapłanem.

Wspominając po latach ten młodzieńczy kryzys, pisał: „I oto dobry Bóg zechciał, by Jego dobroć i wielkoduszność jeszcze raz zajaśniały w całkiem niezwykły sposób. Nie tylko obdarzył mnie na nowo swoją przyjaźnią, ale podsunął mi wybór, świadczący o szczególnym umiłowaniu: powołał mnie do kapłaństwa, i to po upływie zaledwie kilku miesięcy od mojego powrotu do Niego”.

Modlitwa do św. Józefa za małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci

W 1845 roku rozpoczął studia filozoficzne w kolegium św. Franciszka a Paulo, potem zaczął studiować teologię i w 1850 roku uzyskał doktorat z teologii. W 1851 roku przyjął święcenia kapłańskie. Swoją posługę duszpasterską zaczął od pracy na peryferiach Turynu, zaniedbanych religijnie i materialnie.

Angażował się w działalność duszpasterską, ale też społeczną i charytatywną. Odwiedzał szpitale, więzienia i domy poprawcze. Promował ideę budowy nowych kościołów, których w robotniczych dzielnicach Turynu bardzo brakowało. Organizował pomoc dla opuszczonych i ubogich.

Św. Leonard Murialdo - Unknown author, Public domain, via Wikimedia CommonsŚw. Leonard Murialdo - Unknown author, Public domain, via Wikimedia CommonsPrzez osiem lat, od 1857 roku, prowadził oratorium św. Alojzego. Założył je ks. Jan Bosko. Przez wiele lat ks. Leonard Murialdo należał do najbliższych współpracowników św. Jana Bosko.

Ks. Leonard czuł konieczność zaangażowania się w ruchy społeczne, w katolickie związki zawodowe, jakie pojawiały się wtedy w Europie. Wybrał się do Niemiec, Francji i Anglii, aby na miejscu przyjrzeć się tym nowym perspektywom. Po powrocie do Turynu w listopadzie 1866 roku przejmuje kierownictwo „Kolegium Rzemiosł”. W marcu 1867 roku zakłada „Stowarzyszenie św. Józefa” dla nauczycieli, instruktorów i mistrzów rzemieślniczych. W 1869 roku zwraca się do zarządu firmy Lanza – Sella, aby wypracować jakieś normy prawne dotyczące zatrudniania dzieci i kobiet. W czerwcu 1871 roku zakłada „Unię Robotników Katolickich”.

Modlitwa ojca do św. Józefa o nawrócenie swoich dzieci

19 marca 1873 roku, w uroczystość patronalną, zakłada „Zgromadzenie św. Józefa” (józefitów). Jego misją jest wychowanie i wszechstronne kształcenie ubogiej i potrzebującej młodzieży.

W 1876 roku zaczął wydawanie dziennika „Głos robotnika”. Jest to pierwszy dziennik katolicki dla robotników. W tym samym roku otwiera biuro pośrednictwa pracy dla tych, którzy stracili zatrudnienie. W 1878 roku rusza z inicjatywą „Dom – Rodzina”, ukierunkowaną na młodych robotników.

Ludzi pracy polecam opiece św. Józefa

Św. Leonard podejmował wiele inicjatyw, które odpowiadały na wyzwania epoki, ale też wytyczał nowe trendy i nowe perspektywy dla obecności katolików w przestrzeni społecznej. Miał świadomość, że bycie księdzem jest dla niego pewnym ograniczeniem w pracy społecznej. Dlatego w jednej z konferencji mówił, że „człowiek świecki, o jakimkolwiek statusie społecznym, może być dzisiaj nie gorszym apostołem od kapłana, a nawet, w niektórych środowiskach, znacznie lepszym”. Św. Leonard zmarł w 1900 roku, mając 72 lata. Beatyfikował go i kanonizował papież Paweł VI.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Ryszard Ficek

W doniosłym, aktualnym i ciekawym temacie zaangażowania chrześcijan w życie społeczne spotykają się trzy wielkie płaszczyzny: doktryna chrześcijańska, życie społeczne i faktyczna praxis. Nauczanie kard. Wyszyńskiego było w tej dziedzinie bardzo kompetentne. Jako Prymas sprawował...

Skomentuj artykuł

Wytyczał nowe trendy apostolatu społecznego – św. Leonard Murialdo
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.