Boże działanie cały czas napotyka na mur człowieczej odmowy. Ale ludzkie zło nie niweczy planu Boga

Boże działanie cały czas napotyka na mur człowieczej odmowy. Ale ludzkie zło nie niweczy planu Boga
Fot. santosh verma / unsplash.com

Boże działanie przez całą historię napotykało na mur człowieczej odmowy. Ale, paradoksalnie, całe to ludzkie zło nie niweczy planu Boga, ale wypełnia go w sposób doskonały. Ukazuje bowiem ostatecznie wszechmocnego Boga, który jest w pełni miłosierdziem. On respektuje naszą wolność, ale przezwycięża zło przez miłość aż po śmierć na krzyżu i pusty grób. 

Słowo na dziś (Mk 12,1-12)

Z Ewangelii wg św. Marka: I zaczął im mówić w przypowieściach: «Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: "Uszanują mojego syna". Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: "To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze". I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych». I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli.

Komentarz do Ewangelii (05.06.2023)

Obraz: W Jezusowej przypowieści towarzyszy nam dzisiaj obraz winnicy założonej przez ‘pewnego człowieka’. Została ona wydzierżawiona przewrotnym rolnikom, którzy nie uszanowali ani właściciela, ani jego wysłańców, a nawet syna. Oczyma wyobraźni zobaczę tę dramatyczną historię. Przyjrzę się swoim odczuciom.

Myśl: Opowiadając tę przypowieść, Jezus daje słuchaczom klucz do zrozumienia historii Izraela. Jest to przykład historii każdego człowieka, gdzie przeplatają się wierność Boga z naszym odrzuceniem Go i niewiernością. Boże działanie przez całą historię napotykało na mur człowieczej odmowy. Ale, paradoksalnie, całe to ludzkie zło nie niweczy planu Boga, ale wypełnia go w sposób doskonały. Ukazuje bowiem ostatecznie wszechmocnego Boga, który jest w pełni miłosierdziem. On respektuje naszą wolność, ale przezwycięża zło przez miłość aż po śmierć na krzyżu i pusty grób.

Emocja: ‘Odrzucony kamień’. Nie zawsze jesteśmy gotowi przyjąć prawdę, odwrócić się od zła, naprawić krzywdy, iść Bożymi drogami. Kluczem jest duchowe rozumienie. Od tego, na ile poprawnie odczytujemy duchowe ścieżki, trwamy w łączności z Jezusem – ‘głowicą węgła’, na tyle jesteśmy gotowi do nawrócenia.

DEON.PL POLECA

Wezwanie: Proszę o łaskę przyjęcia ‘zaskakujących rzeczy’, jakie Bóg czyni wobec nas. Podziękuję za Jego wierność nie zrażającą się moim grzechem. Uczynię jakiś gest uszanowania i uwielbienia.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Maria Miduch

Daj się przeniknąć oddechowi Boga

Pismo Święte uczy o modlitwie całego człowieka. Nie tylko twoja dusza spotyka się z Bogiem – spotykasz się z Nim ciałem, intelektem i emocjami. Wszystkim, co ciebie stanowi. Cały ty,...

Skomentuj artykuł

Boże działanie cały czas napotyka na mur człowieczej odmowy. Ale ludzkie zło nie niweczy planu Boga
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.