Czemu jesteś zmieszany i wątpisz?

Czemu jesteś zmieszany i wątpisz?
Spotkania ze Zmartwychwstałym - depositphotos.com (18987551)

Oświecenie umysłów, by rozumieć Pismo. Apostołowie byli blisko, widzieli znaki i słyszeli po wielokroć słowa Jezusa, ale mimo to byli jakby sparaliżowani. To nie człowiek decyduje o tym, kiedy doświadcza Pana. To Jezus przychodzi, działa, ‘oświeca’, ‘pozwala zrozumieć’. Nie obwiniam się, że ‘nie przeżywam’, ale ‘otwieram się’ na działanie Pana.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Łk 24,35-48):

Z ewangelii wg św. Łukasza: Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

DEON.PL POLECAKomentarz do ewangelii z dnia (14 kwietnia 2024 r.):

Obraz: Jezus pojawia się w Wieczerniku. Oczyma wyobraźni zobaczę zatrwożonych apostołów, pełnych obaw, żyjących traumatycznymi wspomnieniami meki i śmierci Pana. Przyjrzę się Zmartwychwstałemu, który działa. Posłucham tego, co mówi. Spróbuję nazwać swoje odczucia.
Myśl: W scenie zjawienia się Jezusa po zmartwychwstaniu w Wieczerniku, widzimy Pana, który mówi i działa. Uczniowie milczą i są w bezruchu, jakby sparaliżowani sytuacją. Na wyraźne polecenie Jezusa podają Mu tylko kawałek ryby do jedzenia. Nawet nie wiemy, czy ‘dotykali’ Jezusa. ‘Nie wierzyli’ i byli ‘pełni zdumienia’. Łukasz opisuje uczucia uczniów. Byli zmieszani i zalęknieni, niepokoili się i mieli wątpliwości, byli zdziwieni i niedowierzali, choć doświadczali radości. Łukasz, którego nie było wtedy w Wieczerniku, podkreśla fakt, że „nie jest łatwo uwierzyć w Zmartwychwstałego”. To jest dzieło i łaska Boga.
Emocja: Oświecenie umysłów, by rozumieć Pismo. Apostołowie byli blisko, widzieli znaki i słyszeli po wielokroć słowa Jezusa, ale mimo to byli jakby sparaliżowani. To nie człowiek decyduje o tym, kiedy doświadcza Pana. To Jezus przychodzi, działa, ‘oświeca’, ‘pozwala zrozumieć’. Nie obwiniam się, że ‘nie przeżywam’, ale ‘otwieram się’ na działanie Pana.
Wezwanie: Poproszę Pana o umiejętność słuchania Jego Słowa i przyjęcia go. Podziękuję za Jego śmierć i zmartwychwstanie dla mnie.
Zaplanuję sobie czas na czytanie Pisma św., słowa, które oświeca umysł.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Czemu jesteś zmieszany i wątpisz?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.