Wierzysz w zmartwychwstanie ciała?

Wierzysz w zmartwychwstanie ciała?
Depositphotos.com (495856154)

„Pokój wam!” Orędzie pokoju jest słowem kierowanym przez Boga do człowieka od zarania dziejów. Przeżywany pokój wewnętrzny jest znakiem obecności Boga, jest też znakiem działania w nas Ducha Świętego.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Łk 24,35-48):

Z ewangelii wg św. Łukasza: Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Komentarz do ewangelii z dnia (4 kwietnia 2024 r.):

Obraz: Jesteśmy razem z uczniami w Wieczerniku. Oczyma wyobraźni popatrzę po zebranej wspólnocie, uczestniczę w zjawieniu się Jezusa Zmartwychwstałego. Posłucham świadectw samych uczniów i Jezusa. Przyjrzę się swoim skojarzeniom i odczuciom.
Myśl: Ewangelista Łukasz łączy rozpoznawanie obecności i działania Jezusa wobec chrześcijan wszystkich czasów z doświadczeniem Piotra i pozostałych apostołów. Oni widzieli Pana fizycznie. My ‘widzimy’ Go tylko duchowo, przez świadectwo innych, przez słowa Pisma i Eucharystię. Św. Łukasz podkreśla ‘cielesność’ Zmartwychwstałego. On nie jest tylko duchem, jak utrzymywali helleniści. Nie tylko dusza jest nieśmiertelna. Wierzymy w zmartwychwstanie ciał. Wiarygodność tego świadectwa pochodzi od Ducha Świętego, ‘mocy z wysoka’.
Emocja: „Pokój wam!” Orędzie pokoju jest słowem kierowanym przez Boga do człowieka od zarania dziejów. Przeżywany pokój wewnętrzny jest znakiem obecności Boga, jest też znakiem działania w nas Ducha Świętego.
Wezwanie: Poproszę o doświadczenie radości ze zmartwychwstania Pana. Podziękuję Mu za ‘znaki’ świadczące o tym, iż On żyje.
Uczynię jakiś gest uszanowania i uwielbienia.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Wierzysz w zmartwychwstanie ciała?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.