Jak uzyskać odpust zupełny?

Jak uzyskać odpust zupełny?
fot. depositphotos.com

Chcesz uzyskać odpust zupełny i nie wiesz jak to zrobić? Tu znajdziesz podpowiedź, jak krok po kroku, skorzystać z tego daru duchowego w Roku św. Józefa. Niech on cię poprowadzi.

Wzbudź sobie intencję uzyskania odpustu. Jeśli modlicie się wspólnie, niech każdy w chwili ciszy wzbudzi sobie taką intencję. Określ czy jest to odpust, który chcesz uzyskać dla siebie, czy też za zmarłych w modlitwie wstawienniczej. Jeśli modlisz się z dziećmi, które nie przystąpiły jeszcze do spowiedzi i do Komunii św., więc nie potrzebują odpustu dla siebie, pomóż im określić intencję uzyskania tego daru duchowego za zmarłych z waszej rodziny czy nieznanych (np. ofiary pandemii, biedy, głodu na świecie, itp.).

DEON.PL POLECA
Pomyśl o tym, kiedy pójdziesz do spowiedzi, jeśli tego potrzebujesz? Kiedy pójdziesz na Mszę św. lub będziesz/będziecie w niej uczestniczyć online, by przyjąć Komunię św. eucharystyczną lub duchowo?

Wzbudź sobie intencję zerwania z grzechem i życia w łasce uświęcającej.

1. Zrób jakiś znak/gest, by rozpocząć modlitwę: np. zrób znak krzyża; zwróć się w kierunku figury, obrazu św. Józefa, Świętej Rodziny; zapal świecę, itp.

2. Pomódl/pomódlcie się zgodnie z intencjami Ojca Świętego, odmawiając np.: Ojcze nasz… Wierzę w Boga… Zdrowaś Maryjo… czy jakąś inną modlitwę.

3. Wykonaj/wykonajcie to, co jest przewidziane w warunkach uzyskania odpustu (jeden z poniższych):

  • Poświęć przynajmniej 30 minut na medytację nad Ojcze nasz lub o św. Józefie
  • Postanów sobie spełnić uczynek miłosierdzia (pomyśl jaki, wobec kogo, kiedy?)
  • Odmówcie razem modlitwę różańcową (sugerujemy Część Radosną, bo w niej św. Józef odgrywa ważną rolę; jeśli modlicie się z dziećmi, niech one mają też swój aktywny udział)
  • Pomódlcie się w intencji poszukujących pracy, zawierzając św. Józefowi swoje codzienne zajęcia
  • Odmówcie modlitwę lub Litanię do św. Józefa albo wykonajcie jakiś inny akt pobożności ku Jego czci, modląc się za Kościół prześladowany i o umocnienie chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania

 

  • Dla starszych, chorych, konających, zamkniętych w domach z uzasadnionych powodów: ofiarujcie Bogu swoje cierpienia, choroby, wszelkie niedogodności życia, wypełniając jakiś akt pobożności ku czci św. Józefa.

4. Na zakończenie odmów/odmówcie: Chwała Ojcu… Wykonaj jakiś gest uszanowania i czci. Zrób znak krzyża.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jak uzyskać odpust zupełny?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.