Litania do św. Józefa

Litania do św. Józefa
jk

Litania do św. Józefa w nowej wersji ustalonej przez papieża Franciszka i polski Episkopat. Nowe wezwania w wersji polskiej obowiązują od 12 czerwca 2021 r.

Litanie do św. Józefa, których znamy kilka wersji, są jednymi z wielu pobożnych praktyk i modlitw, którymi starano się uczcić tego świętego i za jego pośrednictwem wyprosić wiele łask. Pierwsze znane nam teksty pochodzą XVI wieku.

DEON.PL POLECA
Polskie wersje tej modlitwy zostały ułożone w XVII wieku.

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Sługo Chrystusa, módl się za nami.
Sługo zbawienia, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Podporo w trudnościach, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie wygnańców, módl się za nami.
Patronie cierpiących, módl się za nami.
Patronie ubogich, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata... przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata... wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata... zmiłuj się nad nami.

- Ustanowił go panem domu swego.
- I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna; spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*    *    *    *

DEON.PL POLECA

Poprzednia wersja Litanii do św. Józefa obowiązywała od 1909 r. i została wówczas zatwierdzona przez papieża Piusa X. Aktualna wersja, z nowymi wezwaniami, została przygotowana w oparciu o wezwanie papieża Franciszka, zawarte Liście Apostolskim Patris corde, wydanym 8 grudnia 2020 r. Papież napisał w liście, że jego pragnieniem jest, aby w Roku św. Józefa jeszcze bardziej rozbudzić kult tego świętego.

W liście watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów 1 maja 2021 r., poinformowano o dodaniu do Litanii do św. Józefa siedmiu nowych wezwań. 12 czerwca 2021 r. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim.


Modlitwy na każdą okazję:

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Prosta modlitwa o dobrą starość
Modlitwa na sytuacje bez wyjścia
Niezawodna modlitwa do św. Szarbela. Po 9 dniach mogą dziać się cuda
Tajemnica szczęścia. Za odmawianie tej modlitwy Jezus złożył św. Brygidzie aż 21 obietnic
Piękna modlitwa do Anioła Stróża
Modlitwa o dobry dzień w pracy
Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym
Modlitwa do Ducha Świętego, która działa
Najpiękniejsze modlitwy za bliskich zmarłych
Skuteczna modlitwa w problemach finansowych
Modlitwa za chorych na raka
Modlitwa w szczególnej potrzebie, która przynosi ulgę
15 silnych modlitw, które możesz odmówić w 15 sekund
Chcesz spać dziś spokojnie? Pomódl się tą modlitwą
3 piękne modlitwy dziękczynne
Trzy wyjątkowe modlitwy za wstawiennictwem Archaniołów
Modlitwa za babcię i dziadka
Modlitwa do św. Judy Tadeusza w ciężkim strapieniu

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Elżbieta Polak, Katarzyna Pytlarz

Dziękuję Panu za możliwość sprawowania tej Mszy Świętej na początku posługi Piotrowej w uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Maryi Panny i patrona Kościoła Powszechnego.
Papież Franciszek, 19 marca 2013 r.

Książka zawiera pięćdziesiąt autentycznych świadectw...

Skomentuj artykuł

Litania do św. Józefa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.