Patron Warszawy – św. Klemens Maria Hofbauer (Dworzak)

Patron Warszawy – św. Klemens Maria Hofbauer (Dworzak)
Św. Klemens Maria Hofbauer (Dworzak) CSsR - P. Rinn, Public domain, via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

15 marca Kościół wspomina w liturgii człowieka z wielkimi pragnieniami, który poszukiwał i nie zrażał się niepowodzeniami. O. Klemens Dworzak, redemptorysta, bo to o nim mowa, żył w trudnych czasach dla Europy i Kościoła. Łączył w sobie europejskie dziedzictwo. Był dziewiątym z dwanaściorga rodzeństwa. Urodził się w czeskiej, choć zniemczonej rodzinie, a przez swoje późniejsze życie i działalność apostolską łączył kraje od południa do północy środkowej i wschodniej Europy. Zasłużył się szczególnie działalnością w Polsce i Austrii.

Urodził się w 1751 roku w Tasovicach na Morawach. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Gdy miał siedem lat, zmarł mu ojciec. Od najwcześniejszych lat chciał się kształcić i obrać stan duchowny, ale ubóstwo rodziny nie pozwalało mu na podjęcie nauki. Kiedy miał 16 lat zaczął się uczyć zawodu piekarza, a potem podjął pracę w przyklasztornej piekarni premonstratensów w Klosterbrück.

Imiona świętych - Klemens

W 1771 roku wybrał się do Włoch. Dotarł do Tivoli i tam podjął życie zakonne jako eremita. Tu otrzymał imię Klemens, pod którym jest teraz znany i czczony. Życie eremity nie spełniało jednak jego pragnień. Wrócił do Klosterbrück, podjął naukę i pracował na swoje utrzymanie. Skończył studia filozoficzne, przez dwa lata prowadził życie pustelnicze, potem pracował w znanej piekarni w Wiedniu. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Wiedeńskim.

W 1784 roku w Rzymie wstąpił do nowopowstałego zgromadzenia redemptorystów. Po złożeniu ślubów zakonnych w 1785 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Modlitwa o opiekę św. Antoniego

Został wysłany do Wiednia, by założyć dom zgromadzenia, ale nie mógł tego zrobić, że względu na Kasatę józefińską. Cesarz bowiem zamknął ponad 1000 klasztorów i nie pozwalał na otwarcie nowych.

Klemens udał się do Warszawy i ten chwilowy pobyt przemienił się w 21 lat kwitnącej działalności apostolskiej.

Początki nie były jednak łatwe. Klemens wraz ze swymi współbraćmi objął kościół św. Benona, przeznaczony dla katolików języka niemieckiego, a także pojezuicki kościół przy katedrze. Redemptoryści objęli też sierociniec i szkołę rodzin rzemieślniczych. Na utrzymanie tych dzieł Klemens nierzadko musiał żebrać.

Św. Klemens Dworzak - August Wörndle von Adelsfried (+1902), Public domain, via Wikimedia CommonsŚw. Klemens Dworzak - August Wörndle von Adelsfried (+1902), Public domain, via Wikimedia CommonsPewnego razu wszedł do karczmy, gdzie była grupa mężczyzn grających w karty. Poprosił ich o datek dla swoich sierot. Wtedy jeden z grających uderzył go w twarz. Niewzruszony Klemens powiedział: „To dla mnie, a co dla moich sierot?” Zaskoczeni i zmieszani gracze oddali całą wygraną.

Redemptoryści pod wodzą św. Klemensa, prowadzili szeroko zakrojoną działalność dobroczynną. Opiekowali się służącymi, których było wtedy w Warszawie około 11 tysięcy, uruchomili drukarnię i wydawnictwo książek religijnych. Klemens był wybitnym kaznodzieją. Obejmował zaniedbany kościół, który wraz ze swymi współbraćmi przez kilka lat doprowadził do rozkwitu.

Modlitwa Jana Pawła II o dar pokoju

Trudne czasy nadeszły wraz z III rozbiorem Polski. Warszawa była we władaniu Prus. W 1808 roku redemptoryści zostali skazani na wygnanie. Po miesiącu pobytu w twierdzy w Kostrzyniu nad Odrą, nie pozwolono im wrócić do Warszawy i Klemens udał się do Wiednia. Tam niezmordowanie służył w konfesjonale i jako kaznodzieja. Wspomagał młodzież i studentów. Przyczynił się do odrodzenia religijnego w Austrii.

Obraz Maryi Panny - Królowej Polski we wrocławskiej parafii św. Klemensa Dworzaka

Zmarł w 1820 roku. Beatyfikował go Leon XIII w 1888, a kanonizował Pius X w 1904 roku. Jest patronem Warszawy i Wiednia. Czczony jest jako patron kelnerów i piekarzy. W ikonografii św. Klemens przedstawiany jest w habicie. Jego atrybutem jest krzyż.

 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Johann von den Driesch

Czym jest „klucz do nieba” i gdzie go szukać? To bez wątpienia najważniejsza kwestia dla każdego wierzącego. Odpowiedź wydaje się prosta. Żal doskonały wypływający z miłości do Boga jest tym wyjątkowo skutecznym „środkiem wiodącym do...

Skomentuj artykuł

Patron Warszawy – św. Klemens Maria Hofbauer (Dworzak)
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.