Kiedy znak jest od Boga, a kiedy jest tylko oszustwem i pokusą złego ducha?

Kiedy znak jest od Boga, a kiedy jest tylko oszustwem i pokusą złego ducha?
Fot. michelangelo oprandi / Depositphotos.com

Natanael, gdy spotyka Jezusa, doświadcza czegoś zaskakującego, czego się nie spodziewał. Jezus wie o nim coś, czego nikt nie powinien był wiedzieć. Każdy z nas ma takie przeżycia. Znakiem, że to jest od Boga jest ‘nadzieja i pokój’ oraz pragnienie ‘naśladowania Pana’. Bez tego jest oszustwem i pokusą złego ducha. 

Słowo na dziś (24 sierpnia 2023)

Z Ewangelii wg św. Jana: 

DEON.PL POLECA
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego». 

Komentarz do Ewangelii (J 1,45-51)

Obraz: Dzisiaj rozważamy scenę powołania pierwszych uczniów przez Jezusa. Pan powołuje Filipa, który z kolei przyprowadza do Niego Natanaela, utożsamianego przez tradycję z apostołem Bartłomiejem. Przyjrzę się temu spotkaniu, oporom Natanaela i wezwaniu Jezusa. 

Myśl: Powołanie poszczególnych ludzi jest ukazane na sposób płomienia ognia, który rozprzestrzenia się, zapalając wszystkich swoim światłem. Apostoł Filip, powołany przez Jezusa i wezwany do naśladowania Go, przyprowadza ‘nieufnego’ Natanaela, aby ‘przyszedł i zobaczył’ Jezusa z Nazaretu. Te ‘świadectwa’ są konieczne, aby dotrzeć do Zbawiciela, ale spotkanie z Chrystusem jest zawsze bezpośrednie i osobiste. Opowiadania Ewangelii są historią spotkania między człowiekiem i Słowem, komunikacji i nieporozumień, oporów i akceptacji. Jesteśmy zaproszeni do dialogu, do doświadczenia spotkania ze Słowem, do podjęcia ryzyka ‘pójścia za’ Nim. 

Emocja: „Skąd mnie znasz?” Natanael doświadcza czegoś zaskakującego, czego się nie spodziewał. Jezus wie o nim coś, czego nikt nie powinien był wiedzieć. Każdy z nas ma takie przeżycia. Znakiem, że to jest od Boga jest ‘nadzieja i pokój’ oraz pragnienie ‘naśladowania Pana’. Bez tego jest oszustwem i pokusą złego ducha. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę ‘przepracowania’ i pokonania ‘nieufności’ przed spotkaniem z Bogiem. Podziękuję za tych, którzy przyprowadzili mnie do Jezusa.  Przypomnę sobie i przez chwilę rozważę moment, w którym usłyszałem Boże wezwanie do ‘pójścia za Nim’, na drodze mojego powołania do małżeństwa, do samotności lub ‘bezżenności dla Królestwa’. 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Kiedy znak jest od Boga, a kiedy jest tylko oszustwem i pokusą złego ducha?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.