Kataklizmy, a nawet śmierć człowieka są wydarzeniem naturalnym. Często niepotrzebnie patrzymy na nie jako na coś strasznego i działamy pod wpływem lęku. Jednak nie możemy pomijać ani lekceważyć obaw i lęków, które przeżywamy - bo mówią nam coś bardzo ważnego o naszym stanie ducha. 
Kataklizmy, a nawet śmierć człowieka są wydarzeniem naturalnym. Często niepotrzebnie patrzymy na nie jako na coś strasznego i działamy pod wpływem lęku. Jednak nie możemy pomijać ani lekceważyć obaw i lęków, które przeżywamy - bo mówią nam coś bardzo ważnego o naszym stanie ducha. 
Dzisiejszy świat jest bardzo „zekonomizowany”, a kiedy mówi o dobrowolnym wolontariacie, jego źródła upatruje w samym człowieku. Bezinteresowność człowieka wierzącego wypływa z doświadczenia miłości Boga i bycia obdarowanym przez Niego. 
Dzisiejszy świat jest bardzo „zekonomizowany”, a kiedy mówi o dobrowolnym wolontariacie, jego źródła upatruje w samym człowieku. Bezinteresowność człowieka wierzącego wypływa z doświadczenia miłości Boga i bycia obdarowanym przez Niego. 
Owca sama się nie znajduje, drachma sama nie wraca do sakiewki. Zostają odnalezione dlatego, że były zagubione. Na tym właśnie polega nawrócenie, na uznaniu swojego zagubienia i bezradności. Nawrócenie to oderwanie wzroku od samego siebie i przyjęcie tej łaski, która przychodzi do nas od Boga. 
Owca sama się nie znajduje, drachma sama nie wraca do sakiewki. Zostają odnalezione dlatego, że były zagubione. Na tym właśnie polega nawrócenie, na uznaniu swojego zagubienia i bezradności. Nawrócenie to oderwanie wzroku od samego siebie i przyjęcie tej łaski, która przychodzi do nas od Boga. 
Jezus zapowiada swoją śmierć. Jest świadom otaczającego Go zła, tragizmu swojego losu, ale jest też gotowy, by podjąć i wypełnić do końca swoją misję. Tylko zgoda na Boży plan daje taką wolność i determinację w dążeniu do zbawienia.
Jezus zapowiada swoją śmierć. Jest świadom otaczającego Go zła, tragizmu swojego losu, ale jest też gotowy, by podjąć i wypełnić do końca swoją misję. Tylko zgoda na Boży plan daje taką wolność i determinację w dążeniu do zbawienia.
Jezus dokonuje cudu uwolnienia od złego ducha i pokazuje, co jest prawdziwą "walką" duchową, jaką człowiek toczy. Z jednej strony pragniemy znaków i cudów, z drugiej jesteśmy podejrzliwi i nieskorzy do wierzenia w działanie Boga w nas.
Jezus dokonuje cudu uwolnienia od złego ducha i pokazuje, co jest prawdziwą "walką" duchową, jaką człowiek toczy. Z jednej strony pragniemy znaków i cudów, z drugiej jesteśmy podejrzliwi i nieskorzy do wierzenia w działanie Boga w nas.
Wyrzuty sumienia to wielka siła, która może być wykorzystana do nawrócenia i zbawienia, ale także czegoś zupełnie przeciwnego: do odrzucenia Boga i destrukcji. Warto się przyglądać, w jakim kierunku nas popychają.
Wyrzuty sumienia to wielka siła, która może być wykorzystana do nawrócenia i zbawienia, ale także czegoś zupełnie przeciwnego: do odrzucenia Boga i destrukcji. Warto się przyglądać, w jakim kierunku nas popychają.
Czujność polega na tym, że choć nie wiesz, kiedy pojawi się niebezpieczeństwo, jesteś na nie przygotowany. To bycie gotowym, a nie nerwowe oczekiwanie na katastrofę.
Czujność polega na tym, że choć nie wiesz, kiedy pojawi się niebezpieczeństwo, jesteś na nie przygotowany. To bycie gotowym, a nie nerwowe oczekiwanie na katastrofę.
Jezus mówi, by nie spełniać pobożnych uczynków na pokaz. Czy jest w takim razie jakaś przestrzeń, w której możemy pochwalić się dobrem? 
Jezus mówi, by nie spełniać pobożnych uczynków na pokaz. Czy jest w takim razie jakaś przestrzeń, w której możemy pochwalić się dobrem? 
Jezus mówi, że mamy być jednością. Tymczasem ludzie Kościoła potrafią skrajnie różnić się między sobą. Czy to coś, co trzeba koniecznie naprawić?
Jezus mówi, że mamy być jednością. Tymczasem ludzie Kościoła potrafią skrajnie różnić się między sobą. Czy to coś, co trzeba koniecznie naprawić?
Jan Głąba SJ
Dziś w Wielki Czwartek najmocniej wybrzmiewa w Ewangelii gest obmycia nóg. Jezus zakłada prześcieradło i obmywa wszystkim swoim uczniom nogi. Piotr zrywa się do protestu - Panie, nie będziesz mi mył nóg! Wtedy Jezus mówi: nie będziesz miał ze mną współudziału!
Dziś w Wielki Czwartek najmocniej wybrzmiewa w Ewangelii gest obmycia nóg. Jezus zakłada prześcieradło i obmywa wszystkim swoim uczniom nogi. Piotr zrywa się do protestu - Panie, nie będziesz mi mył nóg! Wtedy Jezus mówi: nie będziesz miał ze mną współudziału!
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Nasze istnienie uzależnione jest od Jego obecności, czy nam się to podoba, czy nie. 
Nasze istnienie uzależnione jest od Jego obecności, czy nam się to podoba, czy nie. 
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Głoszenie Ewangelii jest czynnością niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju. Dlaczego?
Głoszenie Ewangelii jest czynnością niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju. Dlaczego?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Aby wejść do królestwa niebieskiego, potrzebne jest nowe, pozytywne i życzliwe spojrzenie na każdego człowieka.
Aby wejść do królestwa niebieskiego, potrzebne jest nowe, pozytywne i życzliwe spojrzenie na każdego człowieka.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
W świecie zniszczonym przez zło dobro i miłość muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały całkowicie odrzucone.
W świecie zniszczonym przez zło dobro i miłość muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały całkowicie odrzucone.
Mieczysław Łusiak SJ/Wojciech Jędrzejewski OP
Bóg w ogóle nie bierze pod uwagę potępienia, czyli strącenia do piekła kogokolwiek. Jesteśmy jednak wolni i możemy ten Boży zamiar zniweczyć.
Bóg w ogóle nie bierze pod uwagę potępienia, czyli strącenia do piekła kogokolwiek. Jesteśmy jednak wolni i możemy ten Boży zamiar zniweczyć.
Mieczysław Łusiak SJ/Wojciech Jędrzejewski OP
Zamiast rozczarowania Bogiem, poszerzajmy nasze horyzonty i otwierajmy się na rzeczy, które „nie mieszczą się w głowie” i są dla nas zupełnie nowe.
Zamiast rozczarowania Bogiem, poszerzajmy nasze horyzonty i otwierajmy się na rzeczy, które „nie mieszczą się w głowie” i są dla nas zupełnie nowe.
Istnieją dwa rodzaje poczucia winy. Jedno prowadzi Cię do skruchy i Boga, drugie z nim rozdziela.
Istnieją dwa rodzaje poczucia winy. Jedno prowadzi Cię do skruchy i Boga, drugie z nim rozdziela.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
"Jeśli będziesz prosić o wskazówki, zaczniesz je wychwytywać wokół siebie" - mówi dominikanin.
"Jeśli będziesz prosić o wskazówki, zaczniesz je wychwytywać wokół siebie" - mówi dominikanin.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Zawsze, kiedy rodzi się dziecko, pytamy: „Kimże ono będzie?” Każdy nowy człowiek to nowa niepowtarzalna historia. Każdy ma do odegrania jedyną i niepowtarzalną rolę.
Zawsze, kiedy rodzi się dziecko, pytamy: „Kimże ono będzie?” Każdy nowy człowiek to nowa niepowtarzalna historia. Każdy ma do odegrania jedyną i niepowtarzalną rolę.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Bez tego człowiek właściwie „błąka się” po świecie, nie wiedząc dokąd idzie.
Bez tego człowiek właściwie „błąka się” po świecie, nie wiedząc dokąd idzie.