#Ewangelia: najcenniejszy dar Boga

#Ewangelia: najcenniejszy dar Boga
(fot. shutterstock.com)
Wojciech Jędrzejewski OP / Mieczysław Łusiak SJ

Poznanie Boga jest nawet ważniejsze niż przestrzeganie przykazań, bo nie będziemy zdolni należycie ich przestrzegać, jeśli nie poznamy Jezusa i całego Jego nauczania.

[J 17, 1-11a]

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

Komentarz do Ewangelii [Wojciech Jędrzejewski OP]:

Komentarz do Ewangelii [Mieczysław Łusiak SJ]:

Życie wieczne osiągamy nie tylko przez wysiłek przestrzegania przykazań. Życie wieczne to poznanie prawdziwego Boga - objawiającego się nam przez nauczanie Jezusa i w Jego osobie. Poznanie Boga jest nawet ważniejsze niż przestrzeganie przykazań, bo nie będziemy zdolni należycie ich przestrzegać, jeśli nie poznamy Jezusa i całego Jego nauczania.

Największym Bożym darem nie jest zdrowie, ani długie życie, ani ładna pogoda, ani jakiekolwiek tak zwane "powodzenie", czy "pomyślność". Największym Bożym darem jest Objawienie, które dał nam Jezus i które dociera do nas mocą Ducha Świętego. Poznanie Boga i upodobnienie się do Niego to największe bogactwo człowieka.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

#Ewangelia: najcenniejszy dar Boga
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.