Kościół jest wciąż w drodze, naśladując Jezusa

Kościół jest wciąż w drodze, naśladując Jezusa
Zdjęcie ilustracyjne (Fot. depositphotos.com/pl)

Św. Łukasz przedstawia działalność misyjną Jezusa i Jego otoczenia. Ukazuje rozprzestrzenianie się wiary i przyjmowanie Słowa, które głosi Chrystus. Pierwszą charakterystyką jest życie wędrowne Pana. Ukazuje to prawdę, że Kościół wciąż jest w drodze, naśladując w tym Jezusa.

Czytania na dziś: Łk 8,1-3

Z ewangelii wg św. Łukasza: Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Papież Franciszek zachęca, by komentarze do ewangelii, homilie były krótkie i przemawiały do serca: niech to będzie jeden obraz, jedna myśl i jedna emocja. Zakończymy wezwaniem do modlitwy prośby i dziękczynienia.

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę „miasta i wsie”, po których wędruje Jezus, „nauczając i głosząc Ewangelię” Zobaczę też uczniów, mężczyzn i kobiety, które Mu towarzyszą. Przyjrzę się swoim skojarzeniom i odczuciom.

Myśl: Św. Łukasz w sposób sumaryczny przedstawia działalność misyjną Jezusa i Jego otoczenia. Ukazuje w ten sposób rozprzestrzenianie się wiary i przyjmowanie Słowa, które głosi Chrystus. Pierwszą charakterystyką jest „życie wędrowne” Pana. Ukazuje to prawdę, że Kościół wciąż jest „w drodze”, naśladując w tym Jezusa. Druga rzecz to „towarzyszenie” Mu przez apostołów (Dwunastu). Oni żyją razem z Nim i działają, jak On. To przez nich Jezus dociera do całego świata. Trzecim elementem jest obecność kobiet, które służą Jezusowi obecnemu we wspólnocie braci i sióstr. To prawdziwa „rodzina Jezusa”, w którą jesteśmy włączeni.

Emocja: Kilka kobiet usługujących. Także kobiety „towarzyszą” Jezusowi. Inaczej niż u Żydów w synagodze, kobiety w pierwotnym Kościele miały wielkie znaczenie. Są niezastąpione w swojej roli, choć zadania im powierzone są inne od apostołów. Życie wspólnoty uczniów, mężczyzn i kobiet, naśladujących Pana, ciągle jest wielkim wyzwaniem.

Wezwanie: Poproszę o łaskę rozumienia, że jestem posłany do braci i sióstr. Podziękuję za łaskę swojego powołania.
W piątek, wspomnienie męki Pańskiej, przez chwilę będę adorował krzyż, mając w pamięci obietnicę Jezusa: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32).

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Kościół jest wciąż w drodze, naśladując Jezusa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.