Małżonka, matka, zakonnica wizytka – św. Joanna de Chantal

Małżonka, matka, zakonnica wizytka – św. Joanna de Chantal
Św. Franciszek Salezy wręcza regułę zakonną św. Joannie de Chantal - Noël Hallé, Public domain, via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

Joanna Franciszka Fremyot de Chantal pochodziła ze szlacheckiego domu. Była doskonale wykształcona. Wydana za mąż za barona. Miała kilkoro dzieci. Gdy owdowiała, współorganizowała zgromadzenie zakonne i została jego przełożoną… Dzieło jej życia – kontemplacyjne zgromadzenie wizytek jest ciągle żywą wspólnotą w Kościele. W liturgii wspominamy ją 12 sierpnia.

Urodziła się w 1572 roku w Dijon. Jej ojciec był przewodniczącym parlamentu Burgundii. Praktycznie nie poznała swojej matki, ponieważ ona zmarła, kiedy Joanna była jeszcze bardzo mała. Jej wychowaniem zajęła się opiekunka, a ojciec zapewnił córce doskonałe wykształcenie. Mając 20 lat została wydana za mąż za barona de Chantal. Miała z nim sześcioro dzieci.

Imiona świętych - Joanna

Była dobrze zorganizowaną panią domu, dbała o odpowiednie wychowanie swoich dzieci. Szczególną troską otaczała ubogich. W legendach znajdziemy informacje, o tym jak Pan Bóg rozmnażał ziarno, jakie w czasie głodu baronowa rozdawała potrzebującym. „Była wzorem chrześcijańskiej matrony” – tak o niej pisano.

Gdy Joanna miała 29 lat przeżyła wielką tragedię. W trakcie polowania zginął jej mąż. Została wdową w młodym wieku. Mogła powtórnie wyjść za mąż, ale postanowiła poświęcić się wychowaniu czwórki żyjących dzieci i Bogu.

Modlitwa do św. Józefa o dobre relacje

„Złożywszy ślub czystości, rozdarowała kosztowną odzież i złotolite materie kościołom, zaprowadziła oszczędności w wydatkach, a czas swój podzieliła między pracę ręczną, nauczanie swych dzieci i modlitwę, na której spędzała większą część nocy.”

Była znana ze swojej pobożności i dobroci. W tym czasie, jednak, jeszcze bardziej wchodziła w świat wiary. Pogłębiała swoje życie duchowe oraz rozwijała działania charytatywne. Był to czas, kiedy na swojej drodze do Boga praktykowała surową pokutę.

Św. Joanna de Chantal - vo misma, CC BY-SA 3.0 www.creativecommons.org, via Wikimedia CommonsŚw. Joanna de Chantal - vo misma, CC BY-SA 3.0, via Wiki. Comm.W 1604 roku poznała Franciszka Salezego, który stanie się jej przyjacielem duchowym i przewodnikiem na drodze do świętości. Ale jak się z czasem okaże, on poprowadził ją inną drogą. Jej miarą stanie się umiarkowanie, ewangelicznie prosta pobożność oraz dobroć i życzliwość dla innych. Joanna zaczęła odwiedzać i pielęgnować chorych. Odtąd umartwienia wewnętrzne, skromność i prostota miały rozwijać jej ducha, a nie zewnętrzne formy ascezy.

Po latach duchowej formacji w szkole św. Franciszka Salezego i po usamodzielnieniu się dzieci Joanna rozpoczęła realizację projektu, który zaproponował jej duchowy przewodnik. Zaczęła tworzyć nowe zgromadzenie zakonne. Jego istotą będzie ideał wewnętrznego umartwienia. W roku 1610, w Annecy powstał pierwszy klasztor Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, które potocznie nazywamy wizytkami. Pragnieniem Salezego było, żeby siostry posługiwały także ubogim, by opuszczały mury klasztorów. Na to jednak nie uzyskał zgody. Okazało się, że dla Rzymu, był to zbyt „eksperymentalny pomysł”.

Trzy modlitwy za wstawiennictwem Archaniołów

Do końca życia matki Chantal, czyli do grudnia roku 1641, powstanie za jej sprawą jeszcze 87 fundacji nowego zgromadzenia. Ich opiekunem duchowym po śmierci św. Franciszka Salezego będzie św. Wincenty a Paulo. Dzisiaj na świecie wspólnota zakonna wizytek liczy ok. 4000 tysiące kobiet, żyjących w 162 klasztorach klauzurowych, w tym 4 w Polsce.

Joanna de Chantal zadbała, by zebrać pisma swojego przewodnika duchowego, a także rozpocząć działania prowadzące do jego kanonizacji. Z czasem jego relikwie spoczęły w kościele wizytek w Annecy. Tam również została pochowana święta Joanna. Została kanonizowana w roku 1767.

Kto obchodzi imieniny 12 sierpnia? - sprawdź

Siostry wizytki czczą tez w sposób szczególny tajemnice miłości Serca Bożego. Do rozpowszechnienia kultu Serca Jezusa przyczyniła się św. Małgorzata Maria Alacoque, która również była wizytką.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Jadwiga Stabińska OSB ap
Książka omawia dzieje i duchowość klasztorów żeńskich w epoce Pierwszej Rzeczpospolitej - od drugiej połowy XV do końca XVIII wieku. Publikacja nie ma charakteru ściśle naukowego, jednak nie pozwala sobie na dowolność i ściśle trzyma...

Skomentuj artykuł

Małżonka, matka, zakonnica wizytka – św. Joanna de Chantal
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.