Miłosierdzie Boga - źródło naszego zbawienia

Miłosierdzie Boga - źródło naszego zbawienia
Bartolomé Esteban Murillo - Przypowieść o synu marnotrawnym
Ks. Bronisław Mokrzycki SJ

W czasie Wielkiego Postu słyszymy głos Chrystusa, który woła: "Wracajcie! Sami sobie nie poradzicie, nie wyjdziecie z przepaści grzechu". I rzeczywiście, historia pokazuje nam, że gdy odrzuci się Boga, wszystkie ludzkie wysiłki są daremne. Potęgują się zbrodnie, doskonalą się narzędzia przemocy, i choć mnożą się wynalazki, osiągnięcia techniki, to człowiek jest coraz bardziej nieszczęśliwy i przekonany, że już nie ma wyjścia.

"Nie zbawimy samych siebie" - śpiewamy w jednej z pieśni pokutnych. Nie zbawimy samych siebie! Tę prawdę powinien odkryć każdy człowiek, tak jak odkrył ją marnotrawny syn. Każdy, kto zgrzeszył ciężko, ma przed sobą dwie drogi. Może wybrać drogę, jaką wybrał Judasz, czyli rozpacz (zob. Mt 27, 5; Dz 1, 18), albo drogę, jaką wybrał Piotr, czyli szczery żal i łzy skruchy (zob. Mt 26, 75; Łk 22, 62).

Tą ucztą wystawioną dla nas jest Przenajświętsza Eucharystia, w której Chrystus daje nam Siebie jako pokarm. Warto więc pokonywać drogę syna wracającego z daleka, by móc zakosztować przy eucharystycznym stole prawdziwej Manny z nieba, która daje nam smak Ojcowskiego domu. Droga powrotu jest drogą paschalną - wiedzie ze śmierci do życia. Tę drogę jako pierwszy przeszedł sam Pan, biorąc na siebie nasze winy i dla nas stając się grzechem. Ofiara jego miłości uobecnia się w każdej Eucharystii - prawdziwej uczcie paschalnej.

Skosztujcie, jak dobry jest Pan. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Ufajmy Bogu, bo On włożył całą potęgę swego Bóstwa w to dzieło paschalne, które kontemplujemy, wpatrując się w Ukrzyżowanego i rozważając jego mękę. Uwierzmy i zaczerpnijmy z tych najczystszych źródeł dużo radości, optymizmu, nadziei, które są udziałem serca szczerze nawróconego, skruszonego, prawdziwie pokutującego. I nie dziwmy się, że prawdziwe nawrócenie, zaufanie, uczestniczenie w sakramentach świętych, także w sakramencie pokuty - kosztuje. Nie żałujmy tej ceny, jaką jest pokonanie lenistwa, znużenia, lęku, wstydu, rozczarowań, pokus. Wracajmy do Serca Boga, które daje się nam w Chrystusie paschalnym.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Miłosierdzie Boga - źródło naszego zbawienia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.