Nie musisz dokładnie rozumieć Bożego planu, żeby go zaakceptować

Nie musisz dokładnie rozumieć Bożego planu, żeby go zaakceptować
Fot. Simeon Jacobson / Unsplash.com

Ewangelia ukazuje nam świat, który jest stworzony, ukierunkowany i rozwijający się według Bożego zamysłu. Każdy ma swoje miejsce, swoją rolę do spełnienia. Odczytywanie losów świata i moich osobistych w kluczu woli Bożej realizującej się w czasie może w nas wywołać zachwyt i poczucie onieśmielenia.

Z Ewangelii wg św. Mateusza: 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.  
Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.  
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.  
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". 

 

DEON.PL POLECA

Obraz: W Uroczystość Narodzenia NMP kontemplujemy wypełnienie się słowa Pana, które zapowiedział Prorok Izajasz. Patrzymy na Maryję, która w dziewiczy sposób poczęła i porodziła Syna, Emmanuela. Przyjrzę się temu, jak odniesienie do Maryi kształtowało moje osobiste i nasze życie społeczne. 

Myśl: Maryja ma szczególne miejsce w historii zbawienia. To Jej ‘fiat – niech mi się stanie’ sprawiło, że wypełniły się obietnice i zapowiedzi Boga, jakie kształtowały historię świata od zarania dziejów. Fragment ewangelii ukazuje nam świat, który jest stworzony, ukierunkowany i rozwijający się według Bożego zamysłu. Każdy ma swoje miejsce, swoją rolę do spełnienia. Popatrzę na postacie Maryi i Józefa, na kolejne pokolenia Izraela. Przez ten pryzmat popatrzę też na moją osobistą historię i na dzieje nam współczesne. 

Emocja: Zachwyt. Odczytywanie losów świata i moich osobistych w kluczu woli Bożej realizującej się w czasie może wywołać zachwyt i poczucie onieśmielenia. Warto jednak trwać w takiej wizji duchowej. 

Wezwanie: Poproszę o umiejętność słuchania i przyjmowania słowa i woli Boga, nawet jak czasami niedokładnie ją rozumiem. Podziękuję za Syna, którego nam Ojciec dał przez Maryję. 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Praca zbiorowa

Jeżeli chcesz przeżyć 365 wyjątkowych dni, w których spotkasz się z Bogiem, lepiej poznasz siebie, odkryjesz swój cel i zawojujesz świat − Złap się za Słowo.

Zachęcą cię do tego:

  • poruszające zdjęcia z motywującymi słowami...

Skomentuj artykuł

Nie musisz dokładnie rozumieć Bożego planu, żeby go zaakceptować
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.