Niech twoja miłość Chrystusa będzie dyskretna i nie działaj dla rozgłosu!

Niech twoja miłość Chrystusa będzie dyskretna i nie działaj dla rozgłosu!
Depositphotos.com (262004462)

„Ojciec... w ukryciu... odda tobie”. Uczeń Chrystusa jest dyskretny, nie działa dla zdobycia rozgłosu. Wierzy, że tylko Bóg może docenić wartość każdego gestu. On przenika wszystko. Widzi to, co dla innych ukryte. Zna zamiary serca i nagradza [oddaje] z hojnością.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Mt 6,1-6.16-18):

Z ewangelii wg św. Mateusza: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

DEON.PL POLECA

Komentarz do ewangelii z dnia (19 czerwca 2024 r.):

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę okolice Jeziora Galilejskiego i Góry Błogosławieństw, gdzie Jezus głosi swoje ‘kazanie’. Przyjrzę się miejscom i ludziom wokół. Uświadomię sobie swoje odczucia, bo ważne jest gdzie i z kim przeżywam ważne chwile życia.
Myśl: Tematem przewodnim dzisiejszego urywka są trzy filary pobożności judaistycznej: jałmużna, modlitwa i post. Jezus mówi o nich w formie antytez „słyszeliście... a Ja wam powiadam...” Jałmużna to wyraz braterstwa i dobra wspólnego. Nie jest to indywidualna dobroć, ale sprawiedliwość w praktyce. Modlitwa jest wyrazem osobistej i głębokiej więzi z Bogiem. Jezus piętnuje ekshibicjonizm i popisywanie się. Podobnie odrzuca wypaczenie prawdziwego znaczenia postu, jakim „jest całkowite otwarcie się na Boga, źródło wszystkich darów”. Także tu potrzebna jest dyskrecja i unikanie ‘obnoszenia się’ z nim.
Emocja: „Ojciec... w ukryciu... odda tobie”. Uczeń Chrystusa jest dyskretny, nie działa dla zdobycia rozgłosu. Wierzy, że tylko Bóg może docenić wartość każdego gestu. On przenika wszystko. Widzi to, co dla innych ukryte. Zna zamiary serca i nagradza [oddaje] z hojnością.
Wezwanie: Poproszę o łaskę zrozumienia i praktykowania prawdziwych cnót jałmużny, modlitwy i postu. Podziękuję za duchowe dary, jakie daje mi praktykowanie cnót religijnych.
Zaplanuję sobie jakąś formę ‘jałmużny’ duchowej (np. odwiedziny chorego, rozmowa...).

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Niech twoja miłość Chrystusa będzie dyskretna i nie działaj dla rozgłosu!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.