Nieprawda i kłamstwo niszczą – nie wpadaj w sidła złego!

Nieprawda i kłamstwo niszczą – nie wpadaj w sidła złego!
Jezus nauczający - fot. Attributed to Gerbrand van den Eeckhout, Public domain, via Wikimedia Commons

„Tak, tak; nie, nie”. Słowa mają swoje znaczenie i wagę. Dlatego prostolinijność i prawdomówność świadczą o wielkiej cnocie. Chronią nas też przed wpadnięciem w sidła ‘złego’. Szatan jest nazywany ojcem kłamstwa, dlatego prostota i jasność są tarczą obronną przed nim.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Mt 5,33-37):

Z ewangelii wg św. Mateusza: Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

DEON.PL POLECA

Komentarz do ewangelii z dnia (15 czerwca 2024 r.):

Obraz: Jezus jest otoczony tłumem słuchaczy, którym głosi ‘Kazanie na Górze’. Oczyma wyobraźni rozejrzę się wokoło, bo ważne jest miejsce, jego atmosfera, wszystko to, co stanowi o wyjątkowości wydarzeń. I ważni są ludzie, wśród których słucham słów Pana.
Myśl: Fałszywa przysięga to niekoniecznie kłamstwo, ale wypowiedzi z powoływaniem się na autorytet Boga, czy składanie ‘obietnic na wyrost’. To nie tylko słabość ludzi czasów Chrystusa. Już w Starym Testamencie prorocy piętnowali takie praktyki. A i dzisiaj ‘pozory’ życia duchowego są bolączką wielu. Jesteśmy zachęcani w kontekście religijnym do uciekania od pozorów. Jezus wzywa nas, byśmy byli prostolinijni: ‘tak, tak; nie, nie’. Jest to też zachęta do cenienia bardziej osądu własnego sumienia nad opiniami innych i przywracnie właściwej miary w zwracaniu uwagi na ‘osąd ludzki’.
Emocja: „Tak, tak; nie, nie”. Słowa mają swoje znaczenie i wagę. Dlatego prostolinijność i prawdomówność świadczą o wielkiej cnocie. Chronią nas też przed wpadnięciem w sidła ‘złego’. Szatan jest nazywany ojcem kłamstwa, dlatego prostota i jasność są tarczą obronną przed nim.
Wezwanie: Poproszę o łaskę przywracania wagi słowom i myślom, które się we mnie pojawiają. Podziękuję Panu, że uznaje wszystkich „za godnych swojej bezinteresownej miłości”.
Oddając się w opiekę Maryi, wypowiem: „Pod Twoją obronę, uciekamy się...”

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Nieprawda i kłamstwo niszczą – nie wpadaj w sidła złego!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.