Proś dziś Boga: uwolnij mnie od zła, które trzyma mnie na uwięzi

Proś dziś Boga: uwolnij mnie od zła, które trzyma mnie na uwięzi
Fot. Hanny Naibaho / Unsplash

Jezus dokonuje cudu uwolnienia od złego ducha i pokazuje, co jest prawdziwą "walką" duchową, jaką człowiek toczy. Z jednej strony pragniemy znaków i cudów, z drugiej jesteśmy podejrzliwi i nieskorzy do wierzenia w działanie Boga w nas.

Z Ewangelii wg św. Łukasza: 

DEON.PL POLECA
Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.  

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.  

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem". Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni». 

 

DEON.PL POLECA

Obraz: W tym fragmencie Ewangelii Jezus dokonuje cudu uwolnienia od złego ducha i pokazuje, co jest prawdziwą "walką" duchową, jaką człowiek toczy. Oczyma wyobraźni zobaczę tę scenę: mocarza, który broni swojego mienia i siły zła, które się przeciw niemu sprzysięgają. Zobaczę też pusty i wysprzątany dom. 

Myśl: Rozeznanie duchów, które w nas działają, to wielkie zadanie, jakie zostało nam powierzone. Z jednej strony pragniemy znaków i cudów, z drugiej jesteśmy podejrzliwi i nieskorzy do wierzenia w działanie Boga w nas. Modlitwa i dar Eucharystii zapełniają bożą obecnością moją przestrzeń duchową. Nie wystarczy bowiem "wysprzątany i przyozdobiony" duchowy dom. Musi on być wypełniony treścią, która daje życie. 

Emocja: Słabość i siła duchowa. Rzeczywistość zła, pokusy, może onieśmielać. Jest realnym zagrożeniem. Mamy jednak narzędzia do walki duchowej, którą toczymy: modlitwę, rozeznanie duchowe, sakramenty. Musimy uczyć się z nich korzystać. 

Wezwanie: Proszę o uwolnienie od ducha złego, który trzyma mnie na uwięzi. Dziękuję za dar rozeznania duchowego i zdolność "wyrzucania ducha złego". 

 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
bp Grzegorz Ryś

Słowo, które ma moc zmienić Twoje życie.

Ta książka może towarzyszyć Ci każdego dnia. Sięgnij po nią, gdy zauważysz, że tempo spraw i obowiązków zasłania Ci to, co naprawdę ważne.

Biskup Grzegorz Ryś, jak mało...

Skomentuj artykuł

Proś dziś Boga: uwolnij mnie od zła, które trzyma mnie na uwięzi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.