Pytanie, od którego zależy całe nasze życie

Pytanie, od którego zależy całe nasze życie
fot. Kitera Dent / Unsplash

Ewangelia koryguje nasze idee w odniesieniu do Boga, bo często nie idziemy za Jezusem, ale za naszymi fantazjami, które stosujemy do Niego.

Słowo na dziś (Mk 12,35-37)

Z Ewangelii wg św. Marka: Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest [tylko] jego synem?» A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Komentarz do Ewangelii (Piątek, 09.06.2023)

Obraz: Jezus ponownie znajduje się w świątyni jerozolimskiej i zadaje swoim słuchaczom podstawowe pytanie o to, kim On jest? Od odpowiedzi na nie zależy całe nasze życie, doczesne i przyszłe. Jestem jednym ze słuchaczy. Jezus także mnie zadaje to pytanie.

Myśl: Jezus jest Synem Dawida według ciała. Jest zarazem Synem Bożym według Ducha. Przyzwyczailiśmy się do mówienia: "Jezus jest Panem", ale potem stosujemy do Niego "nasze idee o Bogu". Dlatego może nam pomóc przestawienie podmiotu i orzecznika. "Pan", którego nikt nie widział jest "Jezusem", to znaczy Człowiekiem-Chrystusem, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie, i którego ja wydaję na śmierć, przybijając do krzyża. Ewangelia koryguje nasze idee w odniesieniu do Boga, bo często nie idziemy za Jezusem, ale za naszymi fantazjami, które stosujemy do Niego.

Emocja: "Tłum chętnie Go słuchał". Słuchanie jest początkiem, fundamentem wszystkiego, ale nie jest wszystkim. Musi wydać owoce sprawiedliwości. Może bowiem prowadzić do adoracji Boga albo do krzyków: "Precz, Ukrzyżuj Go!".

Wezwanie: Poproszę o łaskę, abym w Jezusie idącym na krzyż rozpoznawał "mojego Boga i Pana". Podziękuję za łaskę wiary i pragnienie bliskości z Nim. W chwili adoracji oddam cześć Jezusowi ukrzyżowanemu.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Roman Groszewski SJ

Nie bój się, jesteś wolny

Pragniemy szczęścia i poczucia, że przeżywamy swoje życie w pełni. Żeby to osiągnąć, wyznaczamy sobie różne cele, planujemy, podejmujemy decyzje. Tym wszystkim działaniom bardzo często towarzyszy jednak lęk.

Jak przestać...

Skomentuj artykuł

Pytanie, od którego zależy całe nasze życie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.