Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #1 - Bóg stworzył świat, który jest dobry

Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #1 - Bóg stworzył świat, który jest dobry
fot. unsplash.com
7 miesięcy temu

W ostatnich latach wiele mówi się o ekologii, o poszanowaniu stworzenia. Papież Franciszek wzywa wszystkich do troski o nasz „wspólny dom”. Dla niego jest to wyzwanie nie tyle techniczne, ekologiczne, co bardziej społeczne, przywracające właściwy porządek i miejsce każdemu ze stworzeń.

Wielki Post jest czasem szczególnym, kiedy chcemy wracać do tego, co najważniejsze, przywracać codziennemu życiu właściwe znaczenie. Proponowane na ten okres, we współpracy z Modlitwą w drodze, medytacje „A Bóg widział…”, oparte na biblijnym opisie stworzenia, poprowadzą nas do doświadczenia Tego, który jest początkiem wszystkiego, co było, jest i będzie. On stwarza, powołuje do istnienia. Każdy z nas jest chciany i potrzebny. Inaczej by nie zaistniał. Bóg nie daje życia bytom zbędnym. Odkrywanie tego pozwoli nam odnaleźć swoje miejsce i wypełnić to, co jest naszym przeznaczeniem.


A Bóg widział, że były dobre #1 - Stwórcze tchnienie

I. Pierwsze słowa Pisma Świętego przekazują, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię… a Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz 1, 1. 2c). Stworzenie wszechświata jest trudne do pojęcia. Patrząc na ziemię i kosmos, jakie znamy dzisiaj, nasza wyobraźnia jest bezradna wobec ogromu odległości i czasu, chaosu, ale także harmonii i prawideł, które odkrywamy i coraz lepiej rozumiemy.

II. Dzisiaj nie chodzi mi jednak o naukowe podejście i rozumienie wszechświata. Chcę zobaczyć i doświadczyć spotkania z Tym, który przez swoje słowo powołuje wszystko do istnienia. Znajdź sobie odpowiednie miejsce i pozycję ciała. Zrób jakiś gest uszanowania – możesz trwać przez chwilę w postawie stojącej, zrobić skłon głowy, ukłon, albo znak krzyża, by przygotować się na spotkanie z Bogiem stworzycielem.

"Spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg (2 Mch 7, 28)" – zachęca nas Druga Księga Machabejska. Bóg stwarza, daje życie, powołuje wszystko do istnienia.

1. Wyobraź sobie pogrążone w ciemności bezład i pustkowie czy bezkres wody. Pozwól, aby ten obraz mówił do ciebie. Poczuj się częścią tej obcej, nieprzyjaznej przestrzeni. Nie oceniaj. Po prostu bądź w niej.

Unosi się nad nią ruah Elohim, duch Boga, albo inaczej wiatr, tchnienie Boga. Zrób głęboki wdech, a potem wolno wypuszczaj powietrze, wyobrażając sobie to „tchnienie życia”, którego Bóg dokonał na początku historii. Powtórz to kilka razy.

Tchnienie Boga jest u początków wszystkiego. Bezład, ciemność i pustka nie są dla Niego przeszkodą. Właśnie wtedy, w sposób szczególny, On przybliża się i wkracza w historię wszechświata i człowieka. Poczuj ten Boży wiatr, który wieje porządkując i ożywiając.

Tchnienie Boga dominuje nad pustką i chaosem w życiu każdej istoty stworzonej. Duch Boży powołuje do zaistnienia, wydobywa życie z tego, co wydaje się być ciemnością i bezładem. Bóg swoim tchnieniem stwarza mnie na nowo. Poddam się Jego działaniu. Mój oddech jest znakiem tego Bożego tchnienia. Poczuj, jak z każdym wdechem i wydechem Bóg tchnie w ciebie swoje życie. Przyjmij je.

2. Bóg stwarza wszystko poprzez swoje słowo. Bóg mówi, a wszystko powstaje. Niechaj się stanie powtarzane po wielokroć w opisie stworzenia jest znakiem tego, że to, co jest, nie jest dziełem przypadku, jest chciane i zamierzone, nawet jeśli nie do końca rozumiemy sens tego, co się wydarza.

Oczyma wyobraźni popatrz na wszechświat, który znasz, na współczesny świat. Spróbuj usłyszeć, jak Bóg wobec wszystkiego wypowiada swoje słowo: niechaj się stanie. Pozwól, aby ono odbiło się echem w twoim wnętrzu.

Pomyśl o swoim życiu, o dawniejszych czy obecnych doświadczeniach. Postaraj się usłyszeć, jak Bóg wypowiada wobec twojego życia swoje stwórcze: Niechaj się stanie. Przyjrzyj się swoim reakcjom. Jakie odczucia budzi w tobie takie spojrzenie na swoje życie?

3. Kiedy Bóg tchnie ożywczego ducha, kiedy wypowiada słowo, wtedy powołuje do istnienia, daje życie, stwarza. A w konsekwencji widzi, że to, co uczynił, jest dobre… Bóg nie stwarza rzeczy złych, niepotrzebnych, zbędnych.

Oczyma wyobraźni zobacz to upodobanie Boga w swoim stworzeniu. Zobacz razem z Nim, że wszystko, co uczynił jest dobre. Popatrz na otaczający cię świat i postaraj się przyjąć prawdę, że Bóg widział to wszystko jako dobre.

Bóg stwarza cały mój świat, On stwarza mnie. I widzi, że wszystko, co stworzył jest dobre. Oczyma wyobraźni popatrz razem z Bogiem na swoją przeszłość i teraźniejszość. Postaraj się przyjąć to spojrzenie Boga z upodobaniem na całe twoje życie.

III. Skoncentruj się na chwilę na oddechu, na biciu serca. Poczuj się częścią tego stworzonego świata, którym jesteś i który cię otacza. Na zakończenie zrób jakiś gest uszanowania i wdzięczności. Postaraj się, żeby on jak najlepiej oddawał to, co teraz czujesz.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Zdzisław Józef Kijas OFMConv
20,94 zł
29,90 zł

Ta książka to dobra pomoc w wychowaniu do szacunku dla życia, dla dobra i piękna, a także pogłębione wsparcie w kształtowaniu wrażliwego sumienia, z którego wyrasta właściwa postawa względem środowiska naturalnego. Niech wyrazem naszej odpowiedzialności...

Skomentuj artykuł

Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #1 - Bóg stworzył świat, który jest dobry
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.