Wrocławska mała Jasna Góra

Zobacz galerię
Wrocławska mała Jasna Góra
(fot. Materiały nadesłane)
Informacja z parafii

Wrocławska mała Jasna Góra W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w parafii pw. św. Mikołaja  we Wrocławiu został ogłoszony Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Dekret w imieniu abp. Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego odczytał ks. Stanisław Jóźwiak, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej w obecności licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych.

Parafia od 1998 r. jest prowadzona przez paulinów, którzy zostali zaproszeni do Wrocławia  przez kard. Henryka Gulbinowicza, ówczesnego Metropolitę Wrocławskiego. Obecnie proboszczem parafii jest o. Mariusz Tabulski, paulin. W uroczystości ustanowienia nowego sanktuarium wzięli udział: kard. Henryk Gulbinowicz, o. Arnold Chrapkowski, nowo wybrany generał Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, i ojcowie definitorzy, licznie przybyli duchowni różnych wyznań, goście z Jasnej Góry, władze miasta, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele wrocławskiego rzemiosła, nauki i sztuki oraz tłumnie zgromadzeni wierni. Na początku Eucharystii o. Mariusz Tabulski, proboszcz parafii, zwrócił się z prośbą o erygowanie sanktuarium, wypowiadając m.in. takie słowa:  "«Moje życie wyglądało jak ruina - zapisała pewna osoba w Księdze łask - Śmierć synka, niesakramentalny związek, szukanie pomocy u wróżek. Po jednym ze spotkań modlitewnych doznałam czegoś, co zmieniło moje życie. Przygotowując się do spowiedzi z całego mojego życia, przychodziłam właśnie przed obraz Matki Bożej, w Jej sercu szukałam wskazówek i pomocy (…). Do dziś w każdej sytuacji, tej smutnej i tej radosnej, biegnę do Niej, tuląc się do Jej serca».

Wsparci  świadectwami tylu osób, które tu przychodzą, którym posługujemy od 16 lat, chcemy prosić ciebie Księże Arcybiskupie, abyś pieczęcią Kościoła nadał temu miejscu szczególny charakter. Prosimy, aby to miejsce dalej było miejscem łaski i uwielbiania Boga, ale też żeby było miejscem, które będzie krynicą tej łaski dla wszystkich, którzy będą tutaj przychodzić". W odpowiedzi na prośbę proboszcza ks. Stanisław Jóźwiak kanclerz Kurii  Metropolitalnej Wrocławskiej odczytał dekret Metropolity Wrocławskiego abp. Józefa Kupnego. W dokumencie czytamy m.in.: "(…) Od 1945 roku Najświętsza Maryja Panna czczona była w tej świątyni jako Wspomożycielka Wiernych, a od roku 1998 wraz z przybyciem ojców paulinów czczona jest w Jasnogórskiej Ikonie. Potwierdzeniem kultu Matki Bożej są liczne świadectwa wysłuchanych za Jej pośrednictwem wiernych. Od samego początku paulińskiej posługi wiernym, program duszpasterski był przeniknięty rysami maryjnymi.

Biorąc pod uwagę wszystkie podane wyżej racje, na prośbę Przełożonego Generalnego Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Proboszcza parafii oraz licznych wiernych, działając na mocy kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym Dekretem ustanawiam Diecezjalne Sanktuarium «Jasnogórskiej Matki Kościoła» w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja we Wrocławiu". W homilii abp Józef Kupny zwrócił uwagę wiernych na to, że: "Maryja nas prowadzi do Swego Syna, ale równocześnie Maryja jako matka oczekuje także daru naszego serca, Ona się cieszy tą naszą dzisiaj obecnością (…), cieszy się tym, że ustanawiamy to sanktuarium, że chcemy w sposób szczególny czcić Maryję, oczywiście Ona nie chce zatrzymać tego wszystkiego dla siebie, Ona potrzebuje naszego serca, bo wtedy odnajduje swoją tożsamość matki, wtedy czuje się matką, kiedy do Niej przychodzimy, kiedy Ją prosimy, kiedy Ją błagamy, kiedy się przytulamy do Jej serca, Ona wtedy czuje się matką. Ona tego potrzebuje po to, żeby wziąć nas za rękę i poprowadzić do Pana Boga".

Na zakończenie Mszy św. w dziękczynieniu o. Arnold Chrapkowski powiedział: "Trudno wyobrazić sobie Polskę bez Maryi obecnej w jasnogórskim wizerunku. Od 1998 roku pobożność maryjna tu we Wrocławiu została niejako wzmocniona przez obecność Jasnogórskiej Ikony. Dziś wszystkim, którzy przyczynili się w ciągu minionych lat do tak wielkiej gorliwości maryjnej w imieniu paulińskiego zakonu składam serdeczne wyrazy wdzięczności. Dziękuję za ten ogromny gest zaufania względem paulińskiej wspólnoty okazany przez ks. abp. Józefa Kupnego, Metropolitę Wrocławskiego, bo przecież erygowanie maryjnego sanktuarium jest wielkim wyzwaniem dla wrocławskiej paulińskiej wspólnoty. Mam nadzieję, że temu sprostamy". Eucharystia zakończyła się złożeniem przyrzeczeń duchowej adopcji dziecka poczętego, aktem oddania Matce Bożej oraz koncertem w wykonaniu Oktetu Jasnogórskiego. W ramach uroczystości, dzień wcześniej,  została otwarta wystawa Królowa Polski o wielu obliczach,  prezentująca kopie 47 maryjnych wizerunków koronowanych i rekoronowanych przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. o. Mariusz Tabuski, Proboszcz Parafii św. Mikołaja we Wrocławiu o. Stanisław Tomoń Biuro Prasowe Jasnej Góry

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wrocławska mała Jasna Góra
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.