3 miesiące temu
Święty Bernard z Clairvaux w jednym ze swoich kazań poświęconych Maryi niezwykle pięknie wyraził oczekiwanie Boga i ludzkości na „tak” Maryi, zwracając się do Niej z błaganiem: „Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo trzeba mu już było powrócić do Boga, który go posłał (...) o Pani, wyrzeknij słowo, (...)”. W taki oto sposób „prosi” Bóg o wolną zgodę Maryi podjętą w wolności, aby stać się człowiekiem.
Święty Bernard z Clairvaux w jednym ze swoich kazań poświęconych Maryi niezwykle pięknie wyraził oczekiwanie Boga i ludzkości na „tak” Maryi, zwracając się do Niej z błaganiem: „Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo trzeba mu już było powrócić do Boga, który go posłał (...) o Pani, wyrzeknij słowo, (...)”. W taki oto sposób „prosi” Bóg o wolną zgodę Maryi podjętą w wolności, aby stać się człowiekiem.
2 lata temu
KAI / pch
Papież przekazał nam w Loreto przesłanie Maryi w dzisiejszych czasach.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
To, co sprawił Bóg względem tej kobiety, wydaje się niemożliwe. A jednak stało się.
To, co sprawił Bóg względem tej kobiety, wydaje się niemożliwe. A jednak stało się.
Świętowanie odbędzie się również w Polsce. Przyłączcie się do wspólnej modlitwy.
Świętowanie odbędzie się również w Polsce. Przyłączcie się do wspólnej modlitwy.
2 lata temu
KAI / pk
Na znaczenie Zwiastowania Pańskiego dla dziejów ludzkości wskazał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Na znaczenie Zwiastowania Pańskiego dla dziejów ludzkości wskazał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
3 lata temu
facebook.com / txt stories / kw
Ten filmik daje do myślenia!
Żeby się cieszyć muszę najpierw posłuchać, otworzyć oczy, zobaczyć dar. Taka aktywność wymaga pewnej uległości, pokory, uznania tego, co wydaje się niewiarygodne.
Żeby się cieszyć muszę najpierw posłuchać, otworzyć oczy, zobaczyć dar. Taka aktywność wymaga pewnej uległości, pokory, uznania tego, co wydaje się niewiarygodne.
Poczęcie dziecka to niejednokrotnie nie jest jedynie radość, ale i męka, a może nawet i śmierć. Ale po śmierci przychodzi życie wieczne. I takiego życia mamy bronić, tego nieprzemijalnego.
Poczęcie dziecka to niejednokrotnie nie jest jedynie radość, ale i męka, a może nawet i śmierć. Ale po śmierci przychodzi życie wieczne. I takiego życia mamy bronić, tego nieprzemijalnego.
KAI / psd
Na znaczenie stwierdzenia Maryi: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa", jako "tak" całej historii zbawienia, "tak" otwierającego drogę Panu Jezusowi wskazał Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty zachęcił wiernych, by nie udawali, że nie słyszą pytania jakie stawia im Bóg i także wypowiadali swoje "tak" wobec propozycji, jakie stawia im Pan.
Na znaczenie stwierdzenia Maryi: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa", jako "tak" całej historii zbawienia, "tak" otwierającego drogę Panu Jezusowi wskazał Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty zachęcił wiernych, by nie udawali, że nie słyszą pytania jakie stawia im Bóg i także wypowiadali swoje "tak" wobec propozycji, jakie stawia im Pan.
5 lat temu
Logo źródła: Szum z Nieba Kamila Rybarczyk
Bóg potrzebuje zgody człowieka, by mógł w jego życiu działać. Potrzebuje mojego: "Bądź wola Twoja". Czy da się to tak naprawdę do końca zrozumieć? Jego Miłość jest naprawdę szalona.
Bóg potrzebuje zgody człowieka, by mógł w jego życiu działać. Potrzebuje mojego: "Bądź wola Twoja". Czy da się to tak naprawdę do końca zrozumieć? Jego Miłość jest naprawdę szalona.
6 lat temu
Zwiastowanie. Dobrze nam znana biblijna scena. Wiemy, jak się zakończyła, co było dalej i jakie przyniosło skutki dla całego świata. Ale Maryja jeszcze tego nie wiedziała.
Zwiastowanie. Dobrze nam znana biblijna scena. Wiemy, jak się zakończyła, co było dalej i jakie przyniosło skutki dla całego świata. Ale Maryja jeszcze tego nie wiedziała.
6 lat temu
Gdyby popatrzeć na Maryję przez pryzmat niektórych koncepcji wolności ludzkiej, to Matkę Chrystusa należałoby uznać za najbardziej zniewoloną istotę na ziemi...
Gdyby popatrzeć na Maryję przez pryzmat niektórych koncepcji wolności ludzkiej, to Matkę Chrystusa należałoby uznać za najbardziej zniewoloną istotę na ziemi...
Informacja z parafii
Informacja o uroczystości utworzenia Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła w kościele św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu 25 marca 2014 r.
Informacja o uroczystości utworzenia Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła w kościele św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu 25 marca 2014 r.
Mieczysław Łusiak SJ
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / CTV / slo
Nie można głosić Ewangelii bez radości serca, którą daje Duch Święty - powiedział papież podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Koncelebrowali ją wraz z Ojcem Świętym kard. Jozef Tomko; ordynariusz indyjskiej diecezji Faridabad-Delhi obrządku syromalabarskiego, abp Kuriakose Bharanikulangara oraz metropolita Belo Horizonte w Brazylii, abp Walmor Oliveira de Azevedo.
Nie można głosić Ewangelii bez radości serca, którą daje Duch Święty - powiedział papież podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Koncelebrowali ją wraz z Ojcem Świętym kard. Jozef Tomko; ordynariusz indyjskiej diecezji Faridabad-Delhi obrządku syromalabarskiego, abp Kuriakose Bharanikulangara oraz metropolita Belo Horizonte w Brazylii, abp Walmor Oliveira de Azevedo.
8 lat temu
Bernard Martelet
Wydawało się, że Bóg nie spieszy się z wypełnieniem obietnic, które złożył przez proroków. W istniejącej wówczas sytuacji politycznej i religijnej nic nie zapowiadało przyjścia Mesjasza. Ród Dawida nie tylko nie sprawował już władzy, ale w ogóle nie miał żadnego znaczenia. W Judei władzę sprawował król, który nie był Żydem; w dodatku jego rządy uzależnione były od pogańskiego cesarza Rzymu. Mimo to naród wciąż wierzył, że przyjście wyzwoliciela jest bliskie.
Wydawało się, że Bóg nie spieszy się z wypełnieniem obietnic, które złożył przez proroków. W istniejącej wówczas sytuacji politycznej i religijnej nic nie zapowiadało przyjścia Mesjasza. Ród Dawida nie tylko nie sprawował już władzy, ale w ogóle nie miał żadnego znaczenia. W Judei władzę sprawował król, który nie był Żydem; w dodatku jego rządy uzależnione były od pogańskiego cesarza Rzymu. Mimo to naród wciąż wierzył, że przyjście wyzwoliciela jest bliskie.
8 lat temu
pz
Rozważanie tej radosnej tajemnicy daje nam nadzieję, niezawodną nadzieję, że Bóg będzie nadal interweniował w nasze dzieje, działał z mocą stwórczą, aby osiągnąć cele, które w ludzkich rachubach wydają się niemożliwe.
Rozważanie tej radosnej tajemnicy daje nam nadzieję, niezawodną nadzieję, że Bóg będzie nadal interweniował w nasze dzieje, działał z mocą stwórczą, aby osiągnąć cele, które w ludzkich rachubach wydają się niemożliwe.
8 lat temu
Powołanie kierowane przez Boga do człowieka posiada w sobie element nie z tego świata. Jest oznajmieniem woli Bożej, z którą co prawda można się nie zgodzić, ale ze świadomością straty. Przyjęcie powołania niesie radość, ale też lęk i niepewność - co tak naprawdę przyniesie życie w bliskości z Bogiem…
Powołanie kierowane przez Boga do człowieka posiada w sobie element nie z tego świata. Jest oznajmieniem woli Bożej, z którą co prawda można się nie zgodzić, ale ze świadomością straty. Przyjęcie powołania niesie radość, ale też lęk i niepewność - co tak naprawdę przyniesie życie w bliskości z Bogiem…
W encyklice "Evangelium Vitae" (ogłoszonej 25 marca 1995) bł. Jan Paweł II stwierdził, że w Kościołach niektórych krajów obchodzony jest Dzień Życia i że rozszerzenie tej inicjatywy na cały Kościół pojawiło się jako sugestia Kardynałów zgromadzonych na Konsystorzu w 1991 r. Zaproponował on, aby zwyczaj ten się upowszechnił.
W encyklice "Evangelium Vitae" (ogłoszonej 25 marca 1995) bł. Jan Paweł II stwierdził, że w Kościołach niektórych krajów obchodzony jest Dzień Życia i że rozszerzenie tej inicjatywy na cały Kościół pojawiło się jako sugestia Kardynałów zgromadzonych na Konsystorzu w 1991 r. Zaproponował on, aby zwyczaj ten się upowszechnił.