Zmartwychwstał, aby żyć...

Zmartwychwstał, aby żyć...
(fot. DBarefoot / flickr.com)
9 lat temu
Julia12 / artykuł nadesłany

Słowa św. Pawła skierowane do Koryntian pozostają aktualne do dziś. Wielu jest bowiem ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Boga, ale w Jezusa i to Zmartwychwstałego, to już nie. Dla nich to tylko mit, legenda powtarzana przez wieki, to pewnego rodzaju panaceum dla biednych, chorych i pozbawionych nadziei.

Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1Kor 15,12-13)

W co zatem wierzą dzisiejsi chrześcijanie, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie? Oprócz Boga, którego się nie wyrzekają, wierzą w różne rzeczy. Począwszy od wróżb, horoskopów i magii na reinkarnacji skończywszy. Według nich o reinkarnacji wspomina samo Pismo Święte. Powołują się przy tym na rozmowę Jezusa z Nikodemem dotyczącą powtórnego narodzenia do życia nadprzyrodzonego (zob. J3).

Nasuwa się pytanie, w co wierzą pozostali chrześcijanie? Wierzą przede wszystkim w Boga i zmartwychwstanie, czyli przezwyciężenie śmierci i powrót do życie, lecz już wiecznotrwałego. Swoją wiarę opierają na Piśmie Świętym.

Idea zmartwychwstania znana była przed Chrystusem. Już w Starym Testamencie znajdujemy wzmianki o życiu pozagrobowym. Można je spotkać w Księdze Daniela i 2 Księdze Machabejskiej. Prorok Daniel zapowiada, że wielu z tych, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze (Dn12,2-3), natomiast matka braci machabejskich, którzy umierają pociesza ich słowami: Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego ...Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka ...w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie ...(2 Mach7,9.23), oni sami zaś wyznają: Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni (2Mach 11,14). Postawa Judy Machabeusza składającego ofiarę przebłagalną za grzechy poległych świadczy również o jego wierze w zmartwychwstanie, które utożsamiał z nagrodą wieczną: Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym ... (2 Mach 12,43-45).

W bliższym chrześcijanom Nowym Testamencie spotykamy wiele tekstów mówiących o zmartwychwstaniu. Najstarsze z nich to pierwotne katechezy apostolskie, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich św. Łukasza oraz wyznania wiary przytaczane w listach św. Pawła i hymny chrystologiczne.

Apostołowie w swoim nauczaniu podkreślają doniosłość tego wydarzenia, jednak opisu samego momentu zmartwychwstania nie znajdujemy. Napotykamy jedynie relacje o ukazywaniu się Chrystusa (zob. Mk16,9; Łk24,34) i pustym grobie z odsuniętym kamieniem.

Nasuwa się pytanie - dlaczego to, co najbardziej interesujące pozostaje niedostępne dla człowieka? Mamy do czynienia z tajemnica, gdyż wydarzenia tej niezwykłej nocy przekraczają możliwości naszego poznania. W chwili zmartwychwstania nastąpiło tajemnicze przekroczenie granic czasu historycznego. Chrystus przeszedł do porządku nadprzyrodzonego, ponadhistorycznego, nie powrócił już do życia doczesnego, lecz innego - uduchowionego i uwielbionego. Zapoczątkował zmartwychwstanie wszystkich ludzi zarówno sprawiedliwych jak i grzeszników. Ich los nie będzie jednakowy (zob. J5,29), bowiem na życie wieczne z Bogiem trzeba zapracować już teraz. Piekło wybiera sam człowiek.

Chrystus każdemu z nas obiecał, że wskrzesi go w dzień ostatni: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (J11,25).

Jak będzie wyglądało nasze życie po śmierci zależy tylko od nas. Dla wiernych i sprawiedliwych Chrystus przygotował wielkie rzeczy, o których nawet nie śnimy. Dzisiaj pozostają one jeszcze tajemnicą - Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zmartwychwstał, aby żyć...
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.