Dachy według nowej normy

Dachy według nowej normy
(fot. Dilip Muralidaran/flickr.com)
Logo źródła: Dziennik Polski "Dziennik Polski"/ drr

Wzrost liczby katastrof budowlanych spowodowanych silnym wiatrem

Coraz częściej przyczyną katastrof są trąby powietrzne i huraganowe wiatry, które w lipcu ubiegłego roku przeszły głównie w województwach: wielkopolskim, łódzkim i podlaskim. Spowodowały one w sumie 124 katastrofy budowlane.


Zły stan techniczny obiektów budowlanych przyczynił się do 65 katastrof. Jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego do 5 spośród tych zdarzeń doszło w trakcie budowy obiektu, do 12 w istniejącym obiekcie podczas rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu, a do 6 podczas rozbiórki całego obiektu. Najwięcej katastrof dotyczyło budynków gospodarczych lub inwentarskich oraz budynków mieszkalnych.

Dominowały katastrofy obiektów murowanych, mniej w technologii mieszanej oraz drewnianych. Najwięcej zniszczeń odnotowano w budynkach użytkowanych przez okres 30 do 70 lat i starszych.

W ubiegłym roku w wyniku katastrof budowlanych 39 osób poniosło śmierć, 6 zostało rannych. Ogólna liczba poszkodowanych wynosiła 115 osób. W jednym tylko pożarze budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim zginęło 21 osób, a 21 zostało rannych.

W trzech ostatnich latach zaobserwowano znaczne zwiększenie liczby katastrof spowodowanych bardzo silnym wiatrem. W roku 2006 było ich 55, w roku 2007 - 401, a w 2008 już 912. Na występowanie katastrof spowodowanych zdarzeniami losowymi, zwłaszcza wynikających z oddziaływania sił natury, wpływ działań człowieka jest nieznaczny, ponieważ podczas projektowania obiektów budowlanych nie uwzględnia się obciążeń mogących występować w sytuacjach ekstremalnych.

W związku z występowaniem w ostatnich latach tego typu zdarzeń, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał za celowe podjęcie działań przyspieszających przyjęcie tzw. pakietu Eurokodu 1 do przepisów obowiązujących w Polsce, który posiada parametry obliczeniowe o ok. 40 proc. wyższe (obliczenia dotyczące konstrukcji budynków i obiektów inżynierskich) niż obowiązująca "Polska Norma PN-77B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem" i wystąpił w 2008 r. do Ministra Infrastruktury z prośbą o przyspieszenie tych działań.


Stosowanie zwiększonych parametrów nie zabezpieczy nas całkowicie przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale może w znacznym stopniu zabezpieczyć przed bardzo silnym wiatrem dachy tych budynków, które będą projektowane według znowelizowanej normy. Raz jeszcze warto przypomnieć, że osoby odpowiedzialne za powstanie katastrofy budowlanej podlegają odpowiedzialności zawodowej oraz karnej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Dachy według nowej normy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.