Pomost dla rodziny

Logo źródła: Dziennik Polski KLIM / "Dziennik Polski"

Powstał pierwszy w Polsce program wsparcia dla rodziców zajmujących się pracą naukową.

Zgłoszenia do programu POMOST prowadzi Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wsparcie otrzymają nie tylko rodzice naukowcy, ale też kobiety w ciąży, które realizują projekty naukowe. W sumie fundacja przeznaczy na ten cel 4 mln zł.

Skąd pomysł na taką inicjatywę? - Znaczna grupa utalentowanych badaczek odchodzi z pracy naukowej, ponieważ na kluczowy okres w rozwoju kariery naukowej przypada najlepszy moment na założenie rodziny i urodzenie dziecka - mówi Danuta Pawlak z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. - Jest to bardzo trudno pogodzić, ponieważ kariera naukowa wymaga między innymi częstych i długich wyjazdów zagranicznych na staże i konferencje, tworzenia publikacji, dostosowania się do prac zespołu badawczego, a w przypadku nauk ścisłych prowadzenia długotrwałych eksperymentów. Bardzo ważne są też bariery finansowe - nierzadko pensja kobiety naukowca stanowi równowartość wynagrodzenia dla niani.

Osoby powracające do pracy naukowej po przerwie związanej z obowiązkami rodzinnymi mają szansę otrzymać 140 tys. zł rocznie na prowadzenie własnego projektu. Nie tylko kobiety mogą starać się o grant. Taką możliwość mają też mężczyźni, którzy zdecydowali się na co najmniej sześciomiesięczną przerwę w pracy w związku z opieką nad dzieckiem.

Program jest adresowany do osób, które mają już stopień naukowy doktora lub tytuł profesora. Obejmie rodziców dzieci w wieku do 4 lat (lub do 7 lat w przypadku adopcji, porodu mnogiego lub niepełnosprawności dziecka). Kwota grantu pokryje m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, a więc rodzica, koszty prac badawczych, aparatury oraz materiałów badawczych. Dodatkowo stypendia będą otrzymywać członkowie zespołu badawczego (maksymalnie 3 osoby), prowadzonego przez beneficjenta programu. Projekt realizowany przez rodzica może trwać od roku do trzech lat.

O wsparcie mogą się również starać kobiety w ciąży. Fundacja pokryje koszty zatrudnienia asystentów, którzy będą wyręczać kobiety w wykonywaniu badań mogących negatywnie wpłynąć na przebieg ciąży. Wnioski rodziców będą przyjmowane do 9 kwietnia. Wnioski kobiet w ciąży rozpatrywane są na bieżąco.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Pomost dla rodziny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.