Ukazała się książka o Prymasie Tysiąclecia

Ukazała się książka o Prymasie Tysiąclecia
(fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)
PAP/ ad

W Polsce jest 260 szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - to jedno ze świadectw recepcji nauczania prymasa zebranych w niedawno opublikowanej pracy Mariana Romaniuka "Prymas Tysiąclecia w Pamięci Polaków 1981-2011".

Praca Mariana Romaniuka "Prymas Tysiąclecia w Pamięci Polaków 1981-2011" przypomina wydarzenia, jakie nastąpiły po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, związane z jego nauczaniem. Autor przywołuje setki konferencji, artykułów, książek, albumów, wystaw, filmów, przedstawień teatralnych, dla których punktem wyjścia było nauczanie kardynała Wyszyńskiego. Uwagę zwraca spis 260 szkół, którym nadano imię Prymasa Tysiąclecia.

Romaniuk analizuje, jak w ciągu trzydziestu lat po śmierci kardynała Wyszyńskiego pielęgnowana była pamięć o nim, zadaje jednak też pytanie, na ile jego nauczanie jest rzeczywiście obecne i rozwijane, przyswajane przez ludzi i Kościół. Intencją autora, jak wynika z przedmowy, było też dostarczenie materiałów do toczącego się obecnie procesu beatyfikacyjnego Stefana Wyszyńskiego.

Romaniuk podkreśla, że w 30 lat po śmierci kardynała Wyszyńskiego pewne aspekty jego działalności pozostają niezbadane. Nieopublikowana pozostaje większość codziennych zapisków, które Wyszyński prowadził przez kilkadziesiąt lat. Część z nich została już wydana przez historyka Petera Rainę, mimo że zgodnie z życzeniem autora musi upłynąć 50 lat od jego śmierci do pełnej publikacji. Z relacji osób, które miały dostęp do tych zapisków wynika, że interesujące są zwłaszcza te z ostatnich 10 lat życia Wyszyńskiego, pisane bez retuszu, często dosadnym językiem, a odnoszące się do życia Kościoła w Polsce.

Zdaniem autora niezbadanym tematem pozostaje działalność Prymasa wobec polityki Watykanu w latach 60. i 70. Przedstawiciele rzymskiej kurii, nie do końca rozumieli "polską specyfikę", zwłaszcza w rządzonej przez komunistów rzeczywistości, dlatego stosunki z Rzymem wymagały od Wyszyńskiego sporo dyplomacji.

DEON.PL POLECA

Innym niezbadanym tematem pozostaje inwigilacja prymasa przez SB. W archiwach IPN zachowała się ogromna liczba dokumentów świadczących o żywym zainteresowaniu służb osobą prymasa. Prezes IPN, Łukasz Kamiński, uważa, że zasługują one na osobną publikację.

Książka Mariana Romaniuka ukazała się nakładem IPN oraz Archikonfraterni Literackiej w Warszawie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ukazała się książka o Prymasie Tysiąclecia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.