Abp Skworc objął metropolię katowicką

Abp Skworc objął metropolię katowicką
(fot. PAP/Andrzej Grygiel)
KAI / pz

Abp Wiktor Skworc objął dziś urząd metropolity katowickiego. W jego uroczystym ingresie do katedry Chrystusa Króla w Katowicach uczestniczyło kilkudziesięciu biskupów z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, rektorzy uczelni, artyści i rzesze wiernych. W homilii abp Skworc zachęcił wiernych, by wykorzystali śląski etos dla służby Ewangelii. Powiedział też, że siłą napędzającą współczesne ideologie jest antychrześcijaństwo.

Arcybiskup przekraczając po raz pierwszy drzwi katedry, został powitany przez proboszcza parafii archikatedralnej, ks. prałata Stanisława Puchałę. Na progu świątyni arcybiskup ucałował krucyfiks i modlił się w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Przed rozpoczęciem liturgii słowo do zgromadzonych wygłosił administrator archidiecezji katowickiej abp Damian Zimoń, który zaznaczył, że po 14-letniej posłudze w Tarnowie, abp Skworc przybywa do swojej rodzinnej diecezji. - Nie żyjemy w mrocznym świecie bez jasnej przyszłości. Zostało nam ofiarowane odkupienie i została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna. Mocą tej nadziei chcemy stawić czoło naszej teraźniejszości i przyszłości - powiedział ustępujący metropolita katowicki.

Następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał pismo nominacyjne papieża Benedykta XVI, po czym nowy metropolita katowicki zajął miejsce na katedrze biskupiej. Obrzędy związane z kanonicznym objęciem urzędu zakończyło homagium czyli złożenie nowemu metropolicie znaku szacunku i posłuszeństwa m.in. przez biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa i wiernych świeckich.

Wśród priorytetów swojej posługi na Śląsku nowy metropolita wymienił w homilii troskę o rodziny cierpiące duchową i materialną biedę, o zagubioną młodzież i przeżywających dotkliwą samotność emigrantów oraz ich bliskich. - Wykorzystajmy nasz śląski etos, dziedzictwo przodków i pracę poprzedników dla służby Ewangelii - zachęcał abp Skworc.

Zwrócił też uwagę na niebezpieczeństwa duchowe, jakie zagrażają współczesnemu człowiekowi zaznaczając, że bestie opisane w Księdze Daniela przyjmują dziś różne postaci i szermują różnymi użytecznymi ideologiami. - Niekiedy można odnieść wrażenie, że napędzającą je siłą jest antychrześcijaństwo - dodał.

Abp Skworc podkreślił jednocześnie, że obowiązkiem chrześcijanina jest odnoszenie się do wszystkich z miłością: "Do ludzi dobrej woli i do wszystkich mamy wychodzić z prawdą Chrystusowej Ewangelii i świadectwem chrześcijańskiego życia".

Metropolita katowicki zaznaczył, że jednym ze znaków czasu jest potrzeba nowej ewangelizacji, dodając przy tym, że program nowej ewangelizacji należy rozpoczynać zawsze od siebie, "bo tylko człowiek przemieniony przez Chrystusa może skutecznie przemieniać bliźnich".

Abp Skworc zwrócił uwagę, że teren jego nowej diecezji bywał wielokrotnie dziejowo doświadczany, czego symbolem są m.in. krzyże koło kopalni Wujek. - Śląsk, choć był różnie rozgrywany i rozrywany, pozostał zawsze wierny sobie. Nie szczędził dla polskiej macierzy nie tylko swego czarnego złota, ale też i swojej krwi. Nie skąpił potu i ofiarnej pracy, a nawet istnień ludzkich, okaleczanych i zwęglanych na kopalnianych ołtarzach aż do dziś - mówił nowy metropolita katowicki.

W modlitwie wiernych uczestnicy Mszy prosili Boga m.in. za mieszkańców Ziemi Górnośląskiej "aby troszczyli się o budowanie jedności Europy na fundamencie wiary i ewangelicznych wartości", a także za przeżywających "różne cierpienia, choroby, bezrobotnych, odrzuconych, aby doświadczyli miłosierdzia Bożego i ludzkiej pomocy".

Na zakończenie liturgii słowo do zgromadzonych wygłosił m.in. Prymas Polski, który zachęcił nowego metropolitę katowickiego by głosił prawdę ewangeliczną, że Kościół to nie partia polityczna, ale wspólnota wierzących w Jezusa Chrystusa. Podziękował też dotychczasowemu metropolicie arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi. - Twoje pasterskie posługiwanie przypadło na czas trudnych wielorakich przemian, jakie zachodziły w Polsce i poza jej granicami, i wydały wiele dojrzałych owoców - zaznaczył metropolita gnieźnieński.

Prymas zacytował też fragment homilii wygłoszonej przed tygodniem w Beninie przez papieża Benedykta XVI zaznaczając, że słowa są ważne także dla Kościoła w Polsce. - Dziś wciąż, tak jak dwa tysiące lat temu, przyzwyczajeni do postrzegania oznak królewskich w sukcesie, potędze, pieniądzach i władzy, z trudem akceptujemy takiego króla, który staje się sługą najmniejszych, najbiedniejszych, króla, którego tronem jest krzyż. Dla niego panowanie to służenie. Prosi nas właśnie o to, by podążać za nim na tej drodze, by służyć, być gotowym na krzyk biednego, słabego, zepchniętego na margines - cytował abp Józef Kowalczyk słowa papieża.

W imieniu środowiska naukowego i artystycznego ze słowami pozdrowień wystąpił prof. Julian Gembalski, wybitny kompozytor i organista. - Jesteśmy środowiskiem powołanym do poszukiwania i obrony prawdy, co szczególnie ważne jest teraz, gdy często się ją kwestionuje, a świat, w którym żyjemy, podważa wartości - powiedział profesor Akademii Muzycznej w Katowicach.

Prof. Gembalski zaznaczył, że świat nauki i kultury to "owczarnia, która zawsze potrzebuje pasterza" bowiem narażona jest na szereg pokus związanych np. z rozwojem kariery zawodowej. Zadeklarował, że środowisko to chce bronić prawdy, iść jej drogą i bronić wartości, których strażnikiem jest Kościół. - Inaczej zbłądzimy - powiedział kompozytor zapraszając abp. Skworca do odwiedzania katowickich uczelni. - Ta obecność jest nam naprawdę potrzebna - zapewnił prof. Gembalski przyznając, że "środowisko nie zawsze potrafi to wyrazić, ale w głębi serca na to czeka".

Pozdrawiając nowego metropolitę, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz wyraził ufność, że "mieszkańcy Śląska odnajdą w nauczaniu i postawie nowego przewodnika źródło siły do wzrastania i działania w duchu miłości do bliźniego".

Kończąc uroczystą liturgię nowy metropolita katowicki podziękował wszystkim za obecność, szczególnie serdecznie pozdrawiając gości z jego dotychczasowej diecezji tarnowskiej oraz hierarchów z zagranicy.

Zgodnie z życzeniem abp. Skworca, ofiary zebrane na tacę podczas ingresowej liturgii przeznaczone zostaną na prowadzony przez archidiecezje katowicką Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka, który wspomaga finansowo młodych, zdolnych, niezamożnych uczniów i studentów.

Oprócz nuncjusza apostolskiego i Prymasa Polski w uroczystym ingresie uczestniczyli m.in. kardynałowie: Kazimierz Nycz, Józef Glemp, Stanisław Nagy, arcybiskupi - Stanisław Budzik, Henryk Muszyński, Wojciech Ziemba a także sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak.

Na ingres przybył też z Rzymu abp Szczepan Wesoły, długoletni Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji a także m.in. arcybiskup Paderborn - Hans-Josef Becker, ordynariusz diecezji Hildesheim - bp Norbert Trelle, biskup pomocniczy diecezji Essen - Ludger Schepers oraz ks. dr Dominikus Schwaderlapp, wikariusz generalny metropolii kolońskiej.

Zza wschodniej granicy przybyli m.in.: z Ukrainy biskup charkowsko-zaporowski Marian Buczek, a z Białorusi biskup witebski Władysław Blin.

Obecni byli także przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich, m.in. Tadeusz Szurman - biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Jan Gross - honorowy przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski, proboszcz cerkwi prawosławnej w Sosnowcu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Abp Skworc objął metropolię katowicką
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.